Știri

Guvernul a aprobat procedura de introducere/excludere a subiecților subvenționării în/din Lista de interdicție

 

Temei pentru introducerea subiecților subvenționării în Lista de interdicție vor servi actul prin care se constată contravenția; hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată; decizia de retragere a actului administrativ favorabil ilegal de acordare a subvenției; contractul administrativ de subvenționare ilegal.

 

Guvernul, în cadrul ședinței din 10 ianuarie anul curent, a aprobat Regulamentul privind procedura de introducere și, după caz, de excludere a subiecților subvenționării în/din Lista de interdicție a subiecților (Regulament) prin care este stabilit modul de întocmire, conținutul, procedura de introducere/excludere a subiecților subvenționării în/din Lista de interdicție, elaborat în temeiul prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural.

 

Conform Regulamentului, termenul de introducere în Lista de interdicție va fi de 5 ani, calculat de la data adoptării deciziei de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) care, totodată, va ține Lista în format electronic.

 

Se prevede că subiectul subvenționării se va considera exclus din Lista de interdicție la data expirării termenului prevăzut în actul administrativ. Totodată Regulamentul prevede că excluderea din Lista de interdicție înainte de expirarea termenului se va putea efectua de către AIPA în următoarele cazuri: revocarea/retragerea deciziei de retragere a actului administrativ favorabil ilegal de acordare a subvenției; anularea deciziei AIPA de introducere în Lista de interdicție printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată.

 

De menționat, că anterior includerea în Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenţii se efectua în temeiul demersurilor parvenite de la AIPA sau la solicitarea organelor de ocrotire a normelor de drept şi control, în cazul în care se constata că beneficiarul de subvenţii a prezentat date neveridice în scopul obţinerii nejustificative a subvenţiei, precum şi în cazurile neîndeplinirii angajamentelor asumate conform declaraţiilor pe propria răspundere.

 

Conform datelor oficiale, în perioada anilor 2017-2022, în Lista de interdicţie au fost incluși 8 solicitanți de subvenții: în 2017 - un solicitant; în 2018 – 6 solicitanți; pe parcursul anului 2021 – un solicitant.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

374 vizualizări

Data publicării:

11 Ianuarie /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

subvenționare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon