Știri

În ce cazuri vor putea fi eliberate licențele obligatorii fără consimțământul titularului brevetului

Licența obligatorie pentru un brevet va putea fi acordată oricărei persoane interesate de către instanțele judecătorești, în lipsa sau insuficiența de exploatare a brevetului, în interes public, în scopul remedierii unei practici anticoncurențiale sau în scopul autorizării exploatării unui brevet dependent, brevetelor soiurilor de plante și în domeniul tehnologiei semiconductoarelor.

 

Parlamentul a aprobat în ședința de ieri, 13 aprilie, în lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce are ca scop îmbunătățirea mecanismului de eliberare a licențelor obligatorii.

Ca urmare, instanța judecătorească va putea acorda licență obligatorie în cazuri de interes public, determinate de situații de urgență națională sau de circumstanțe de extremă urgență (cum ar fi survenirea unei urgențe de sănătate publică, de apărare națională sau în domeniile agriculturii, protecției mediului, schimbărilor climatice și resurselor naturale, sau în caz de utilizare publică în scopuri necomerciale).

 

În același timp, licență obligatorie de brevet fără consimțământul titularului brevetului  va putea fi acordată la o cerere depusă la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la eliberarea brevetului, fiind aplicat termenul care expiră cel mai târziu, în cazul în care titularul brevetului nu a exploatat/a exploatat insuficient brevetul pe teritoriul Republicii Moldova sau nu a făcut pregătiri efective în acest scop, cu excepția cazului în care titularul brevetului justifică lipsa sau insuficiența de exploatare.

 

Totodată, licența obligatorie va putea fi acordată la cererea oricărei persoane interesate, urmare a deciziei Consiliului Concurenței, în scopul remedierii unei practici anticoncurențiale determinate de utilizarea abuzivă a brevetului de invenție.

 

De asemenea, instanța judecătorească poate să acorde licența obligatorie la cererea unui titular de brevet de invenție sau unui titular de brevet pentru soi de plantă care nu-şi poate aplica invenția ori soiul de plantă protejat (al doilea brevet) fără să aducă atingere unui alt brevet (primul brevet), cu condiția ca invenția sau soiul de plantă revendicat în cel de-al doilea brevet să presupună un progres tehnic important, de un interes economic substanțial în raport cu soiul de plantă şi cu invenția revendicate în primul brevet.  Instanța judecătorească poate să mai acorde licența obligatorie în cazul tehnologiilor de semiconductori numai pentru utilizarea publică în scopuri necomerciale sau pentru a remedia o practică ce a fost determinată, în baza unei proceduri administrative, ca fiind anticoncurențială.

 

La acordarea licenței obligatorii se aplică următoarele condiţii:

  • întinderea şi durata exploatării sunt limitate de scopurile pentru care aceasta a fost autorizată;
  • exploatarea este neexclusivă;
  • exploatarea este netransmisibilă, chiar sub forma acordării unei sublicențe, cu excepţia transmiterii împreună cu partea de unitate sau de active nemateriale care beneficiază de această exploatare;
  • exploatarea este autorizată în principal pentru aprovizionarea pieţei interne, cu excepţia cazului când este permisă pentru a remedia o practică considerată ca anticoncurenţială în urma unei proceduri administrative;
  • deţinătorul licenţei plătește titularului de brevet o remuneraţie adecvată, stabilită în raport cu valoarea economică a autorizaţiei şi, eventual, cu necesitatea de a remedia o practică anticoncurenţială;
  • în cazul unei licenţe obligatorii în favoarea unui brevet dependent sau unui brevet pentru soi de plantă, exploatarea autorizată în raport cu primul brevet este netransmisibilă, cu excepţia cazului când al doilea brevet a fost de asemenea transmis.

 

 

Instituții:

Parlamentul Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

769 vizualizări

Data publicării:

28 Aprilie /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

brevetare | hotarire | activitatea de licențiere

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon