Știri

Încălcarea prevederilor privind crowdfundingul va fi sancționată

Furnizorii de servicii de finanțare participativă vor fi sancționați gradual în cazul încălcării prevederilor Legii nr. 181/2023 privind serviciile de finanțare participativă. Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind gradualizarea sancțiunilor aplicate furnizorilor de servicii de finanțare participativă, elaborat în scopul supravegherii eficiente a activității furnizorului de servicii de finanțare participativă, prevenirii lezării drepturilor și intereselor legitime ale investitorilor, dezvoltatorilor de proiecte și debitorilor consumatori.

 

Conform Legii nr. 181/2023, în cazul constatării încălcărilor prezentei legi sau ale actelor normative ale autorității de supraveghere, în funcție de tipul și gravitatea acestora, autoritatea de supraveghere, adică Comisia Națională a Pieței Financiare, poate aplica următoarele sancțiuni:

a) avertisment;

b) amendă aplicabilă persoanelor cu funcții de răspundere, de la 1 la 10 salarii medii ale persoanei fizice sancţionate, pentru ultimele 12 luni, care includ toate beneficiile (suplimente, prime şi alte adaosuri la salariul de funcţie);

c) interdicție administratorului sau membrilor consiliului de a exercita funcție de conducere;

d) interdicție temporară la încheierea de noi tranzacții de finanțare participativă până la eliminarea cauzelor care au determinat impunerea respectivei sancțiuni;

e) suspendarea sau retragerea autorizării;

f) amendă aplicată furnizorului în mărime de până la 5% din cifra de afaceri anuală, calculată la finele anului precedent, dar nu mai puțin de 10 000 de lei.

 

Astfel, Regulamentul va stabili modul de aplicare a acestor sancțiuni. Drept urmare, se propune ca CNPF să poată aplica concomitent una sau mai multe din sancțiunile prevăzute. Totodată, avertismentul ar putea fi aplicat doar ca sancțiune principală fără posibilitatea aplicării adiționale a unor sancțiuni complementare, iar celelalte sancțiuni - atât ca sancțiuni principale, cât și ca sancțiuni complementare.

Comiterea repetată în decurs de 2 ani a unei încălcări pentru care CNPF a aplicat amendă conform Regulamentului, se sancționează cu amendă de cel puțin dublul amenzii precedente, chiar dacă amenda va depăși cuantumurile maxime prevăzute pentru încălcarea respectivă. Se consideră repetată, încălcarea comisă în decursul a 2 ani de la data constatării aceluiași fel de încălcare.

Totodată, dacă după primirea actului de control/inspecție în teren sau al analizei din oficiu și examinarea obiecțiilor la acesta sau în procesul audierilor, entitatea recunoaște, în mod expres, săvârșirea încălcărilor constatate, va considerată ca și colaborare în cadrul procedurii de examinare a rezultatelor controlului/inspecției în teren sau ale analizei din oficiu și va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins între 10% și 50% din nivelul de bază determinat. La determinarea procentului cu care se va reduce nivelul de bază ca urmare a recunoașterii faptei, CNPF va avea în vedere, de la caz la caz, faptul că entitatea a recunoscut total sau parțial încălcările constatate în actul de control/inspecție în teren sau al analizei din oficiu. În caz de recunoaștere parțială CNPF poate refuza acordarea reducerii, iar în cazul constatării admiterii repetate a încălcărilor, diminuarea cuantumului amenzii nu va fi aplicată.

Regulamentul mai prevede că CNPF este în drept să suspende autorizarea furnizorului în cazul în care furnizorul nu a început să presteze serviciile de finanțare participativă pentru care a fost autorizat, în termen de 6 luni de la autorizare,  nu a prestat, în decursul a 6 luni, niciuna din activitățile pentru care a fost autorizat și  încalcă prevederile Legii nr. 181/2023 şi ale actelor normative ale CNPF.

 

CNPF încurajează raportarea de către orice persoană a încălcărilor efective sau potențiale a legislației privind serviciile de finanțare participativă și asigură protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea persoanei care raportează încălcarea, cu excepția cazului în care legislația impune dezvăluirea identității sale, în contextul unor anchete sau al unor proceduri judiciare ulterioare.

Amintim:  conform prevederilor Legii nr. 181 din 7 iulie 2023 privind serviciile de finanțare participativă, în vigoare din 1 martie 2024, întreprinderile nou-înființate, întreprinderile mici și mijlocii și autoritățile administrației publice locale, pot  acumula mijloace financiare pentru realizarea proiectelor, prin intermediul platformelor de finanțare participativă – un sistem informațional cu acces public, gestionat de un furnizor de servicii de finanțare participativă – o persoană juridică constituită sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni, înregistrată în Republica Moldova și autorizată conform să presteze astfel de servicii.

 

Aspecte fiscale aferente serviciilor de finanțare participativă (crowdfunding) vedeți aici.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

287 vizualizări

Data publicării:

15 Aprilie /2024 08:00

Catalogul tematic

Sancționare | Noutăți fiscale

Etichete:

prevederi | aplicarea sanctiunii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon