Știri

Investițiile publice în sectorul agricol vor crește până la 3 mld. lei anual către 2030

Componentele Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (SNDAR) 2030 se bazează pe realizarea unei sinergii între domeniile economic, de mediu și social, în vederea soluționării impedimentelor din sectorul agricol și rural pentru perioada 2023-2030.

 

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea SNDAR 2023-2030 a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali și urmărește 4 obiective:

  • fortificarea potențialului sectorului agricol primar şi promovarea practicilor agricole inteligente, durabile și reziliente la schimbările climatice;
  • dezvoltarea industriei alimentare și diversificarea piețelor;
  • susținerea unei dezvoltări socio-economice rurale durabile;
  • asigurarea transpunerii Aquis-ului UE și implementarea progresivă a acestuia în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale și siguranței alimentare.

 

Pentru realizarea obiectivelor, autoritățile propun o serie de direcții prioritate de acțiuni, punând accent pe modernizarea ramurii fitotehnice, precum și pe consolidarea sectorului vitivinicol prin aplicarea tehnologiilor de reziliență climatică.

 

Totodată, autoritățile contează pe majorarea suprafețelor culturilor cu valoare înaltă prin introducerea plăților cuplate, pe dezvoltarea infrastructurii post-recoltare prin forme asociative, precum și implementarea măsurilor de recompensare a utilizării principiilor bioeconomiei și a economiei circulare.

 

Alte acțiuni vizează gestionarea eficientă a resurselor naturale, cum ar fi adoptarea practicilor moderne de valorificare a resurselor de apă și extinderea irigării întru asigurarea rezilienței climatice sau aplicarea măsurilor de producere a energiei în cadrul fermei (recuperare de căldură din fermele zootehnice, biogaz/ solar /eolian).

 

Implementarea tehnologiilor digitale agricole și a inovațiilor în agricultură prin adoptarea transferului de cunoștințe/cercetarea agricolă autohtonă; stimularea inițierii și dezvoltării afacerilor în mediul rural, inclusiv prin dezvoltarea fermelor de familie etc. sunt alte măsuri ce se regăsesc în prospectul strategiei.

 

Conform documentului, în perioada anilor 2023-2030 se poate anticipa o recuperare destul de rapidă a economiei, urmată de o creștere anuală cu 4-4,2%, iar investițiile publice în sectorul agricol urmează să înregistreze creșteri constante de peste nivelul de 3 mld. lei anual către 2030. În același timp, în urma eliminării barierelor birocratice, creșterii valorii adăugate în agricultură și a productivității muncii, ponderea investițiilor private în totalul investițiilor în agricultură urmează să crească la circa 13 mld. lei către 2030, adică valoarea totală a investițiilor în sectorul agricol va constitui 4,63% din PIB față de 1,66% în 2020.

 

Sursa principală de finanțare a SNDAR-2030 este Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), iar la finanțarea Strategiei contribuie, de asemenea, Fondul Național de Dezvoltare Regională și Fondul Național de Mediu și Fondul de Eficiență Energetică.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

507 vizualizări

Data publicării:

21 Noiembrie /2022 07:56

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

proiect HG | Agricultură | Strategia de dezvoltare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon