Știri

IPM: noile Liste de verificare în domeniile de competență

Listele de verificare ce vor fi utilizate în cadrul controalelor de stat pe domeniile de competență ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, au fost aprobate de Ministerul Mediului prin Ordinul nr. 9 din 17 ianuarie 2023, documentul fiind publicat în Monitorul Oficial din 24 ianuarie și a intrat în vigoare.

 

Astfel, începând cu anul 2023 la efectuarea verificărilor vor fi aplicate  liste de verificare pe domenii:

1) gestionarea deşeurilor şi substanţelor chimice:

 • lista de verificare nr. 1.1 Gestionarea deşeurilor, cu 19 întrebări;
 • lista de verificare nr. 1.1.1 Gestionarea deşeurilor (aplicată în cadrul controalelor la solicitare pentru eliberarea actului permisiv ( autorizație de mediu pentru gestionarea deșeurilor), cu 17 întrebări;
 • lista de verificare nr. 1.2 Gestionarea substanţelor chimice, cu 19 întrebări.

 

2) protecţia aerului atmosferic:

 • lista de verificare nr. 2.1 Protecţia aerului atmosferic, cu 19 întrebări;
 • lista de verificare nr. 2.1.1 Protecţia aerului atmosferic (aplicată în cadrul controlului la solicitare pentru eliberarea actului permisiv), cu 7 întrebări.

 

3) protecţia resurselor acvatice:

 • lista de verificare nr. 3.1 Protecţia resurselor acvatice, cu 27 de întrebări;
 • lista de verificare nr. 3.1.1 Protecţia resurselor acvatice (aplicată în cadrul controalelor la solicitare pentru eliberarea actului permisiv (la deversare), cu 9 întrebări;
 • lista de verificare nr. 3.1.2 Protecţia resurselor acvatice (aplicată în cadrul controlului la solicitare pentru eliberarea actului permisiv (captare/iazuri/sonde arteziene)) cu 13 întrebări.

 

4) protecţia florei, faunei şi ariilor naturale protejate:

 • lista de verificare nr. 4.1 Protecţia resurselor piscicole, cu 14 întrebări;
 • lista de verificare nr. 4.2 Protecţia resurselor cinegetice, cu 14 întrebări;
 • lista de verificare nr. 4.3 Protecţia spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale, cu 30 de întrebări;
 • lista de verificare nr. 4.4 Protecţia vegetaţiei forestiere din fondul forestier şi din afara fondului forestier, cu 82 de întrebări;
 • lista de verificare nr. 4.4.1 Protecţia vegetaţiei forestiere din fondul forestier şi din afara fondului forestier, cu 12 întrebări;
 • lista de verificare nr. 4.5 Protecţia ariilor naturale protejate de stat, cu 32 de întrebări;
 • lista de verificare nr. 4.6 Atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere, cu 8 întrebări.

 

5) protecţia solului şi subsolului:

 • lista de verificare nr. 5.1 Protecţia solului, cu 17 întrebări;
 • lista de verificare nr. 5.2 Protecţia subsolului, cu 18 întrebări.

 

Listele de verificare au drept scop optimizarea timpului și a eforturilor necesare pentru desfășurarea controlului, asigurând orientarea procesului de control spre aspectele legate de cele mai semnificative riscuri.

 

Amintim, potrivit Legii nr.131/2017 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător,  controlul se desfășoară doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control în cauză. Lista de verificare poate fi aplicată doar în cazul în care este aprobată prin actul normativ al autorității publice centrale cu competențe în domeniul de control, la propunerea organului de control corespunzător și în urma consultărilor publice.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Mediului

1252 vizualizări

Data publicării:

26 Ianuarie /2023 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon