29
09 2021
718

Sancționarea persoanei fizice pentru nedeclararea veniturilor și neonorarea obligațiilor fiscale

Potrivit prevederilor Сodului fiscal, dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii, iar obligația – persoanele fizice care au obligaţii privind achitarea impozitului (art.83 din CF). Neprezentarea declarației este calificată drept încălcare fiscală, pentru care contribuabilul este tras la răspundere, inclusiv persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător (în continuare – persoană fizică).
 
Totodată, în cazul în care PF este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, pentru încălcarea fiscală săvârşită de el poartă răspundere (în funcţie de obiectul impozabil, de obligaţia fiscală şi de bunurile contribuabilului) reprezentantul său legal (părinţii, înfietorii, tutorele, curatorul) (art. 232 lit. b) din CF).

 

Încălcările fiscale pentru persoanele fizice se califică drept:

a) nesemnificative, dacă suma impozitului, a taxei, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (PAM) şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS), stabilite în cotă procentuală, constituie până la 100 de lei (alin.4), art.231 din CF)

 

b) semnificative, dacă nu cad sub incidenţa alin.(4).

 

Respectiv, neonorarea corectă și deplină a obligațiilor fiscale, dacă suma impozitului pe venit depășește 100 lei pentru un an calendaristic, constituie motiv de snacționare.

 

 

Cuantumul sancțiunii pentru nerespectarea de către persoanele fizice a modului de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscale constituie de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale.

 

Exemplu. O persoană fizică a prezentat cu întârziere declaraţiile cu privire la impozitul pe venit CET15 pentru anul 2017 și CET 18 pentru anul 2020. Aceste declaraţii au fost întocmite corect. Suma impozitului pe venit spre plată conform Declaraţiei CET15 constituie 12 000 lei, iar conform Declaraţiei CET18 – 95 lei. Ce sancţiuni riscă persoana fizică în situaţia dată?

 

Ținând cont de faptul că suma impozitului pe venit, conform Declaraţiei CET15, constituie 12  000  lei, iar conform Declaraţiei CET 18 – 95 lei, persoanei fizice îi vor fi aplicate următoarele sancţiuni:

- amendă în mărime de la 200 la 400 de lei pentru prezentarea Declaraţiei CET15 cu întârziere;

- avertizare pentru prezentarea Declaraţiei CET18 cu întârziere.

 

Exemplu. O persoană fizică a prezentat în termen declaraţiile cu privire la impozitul pe venit CET18 pentru anul 2019, dar a diminuat venitul impozabil și, respectiv, impozitul pe venit cu 60 000 lei. Ce sancţiuni riscă persoana fizică în situaţia dată?

 

Potrivit art. 261 alin.(4) din CF, diminuarea impozitelor, taxelor, PAM și CAS prin prezentarea către SFS a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice, se sancţionează cu amendă de la 20% la 30% din suma diminuată.

 

Respectiv, contribuabilul riscă amendă de la 12000 lei până la 18 000 lei pentru diminuarea impozitului pe venit declarat și amendă  în mărime de la 200 la 400 de lei pentru prezentarea Declaraţiei CET18 cu date neveridice.

 

Exemplu. O persoană fizică nu a prezentat declaraţiile cu privire la impozitul pe venit CET15 pentru anul 2017 și şi CET18 pentru anul 2020. Pentru anul 2017 urma să declare și să achite 10000 lei  impozit pe venit, dar pentru anul 2020 – doar 80 lei impozit pe venit.

Ce sancţiuni riscă persoana fizică în situaţia dată?

 

Potrivit art. 261 alin. (5) din CF, eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, a taxelor, PAM și CAS se sancţionează cu o amendă de la 80% la 100% din suma impozitelor, a taxelor, PAM și CAS nedeclarate, stabilite în cotă procentuală.

 

Respectiv, contribuabilul riscă amendă de la 8 000 lei pînă la 10 000 lei pentru eschivarea de la calculul și declararea impozitului pe venit și amendă  în mărime de la 200 la 400 de lei pentru neprezentarea Declaraţiei CET15 și avertizare  pentru neprezentarea declarației CET18.

 

Totodată, atragem atenția asupra faptului că nedeclararea veniturilor impozabile și/sau diminuarea venitului impozabil declarat poate genera și atragerea la răspundere penală, prevăzută de  art. 2441 din Codul penal1 (CP) .  

 

Potrivit art. 126 alin. (11) din CP, se consideră proporţii deosebit de mari valoarea bunurilor sustrase, dobândite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

 

În continuare precizăm cuantumul sumei impozitului care se califică ca evaziune fiscală conform alin. (2) al art. 2441 din CP, pentru fiecare an începând cu 2009.

Anul
Suma impozitului diminuat, egal cu 40 salarii medii pe economie
Actul normativ  (stabilirea salariuui mediu prognozat pe economie)
2009
125 600 lei
2010
118 000 lei
2011
132 000 lei
2012
142 000 lei
2013 
 154 000 lei
2014
 169 000 lei
2015
180 000 lei
2016 
202 000 lei
2017
224 000 lei
2018
246 000 lei
2019 
279 000 lei
2020
318 120 lei
2021
348 640 lei

___________________________________________

1 Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declarație a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depășește 2500 de unități convenționale (125 000 lei), se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unități convenționale ( de la 67500 lei pînă la 117500 lei)  sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore. 

Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2350 la 3350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.