Știri

Legea cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copiilor va intra în vigoare în luna mai curent

Posibilitatea de a accesa servicii alternative de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani, organizate benevol de angajator la locul de muncă sau prestate de un îngrijitor calificat, va fi oferită părinților începând cu luna mai 2023. Legea nr. 367 din 29 decembrie 2022 a fost publicată în MO din 17 februarie curent (nr. 45-48) și va intra în vigoare peste 3 luni.

 

Astfel, pot fi organizate trei tipuri de servicii alternative de îngrijire a copiilor:

  • organizate de angajator la locul de muncă – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă/persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente din mijloacele proprii ale unității. Respectivele servicii se înființează prin ordinul intern al angajatorului;

 

  • individualizată prestată de către îngrijitor la domiciliul sau reședința temporară a copilului.  Inițierea și desfășurarea activității se realizează cu condiția deținerii de către îngrijitori a patentei de întreprinzător pentru acest gen de activitate;

 

  • de tip familial, organizate la domiciliul/reședința temporară a îngrijitorului pentru un număr limitat de copii, cu condiția deținerii patentei de întreprinzător pentru acest gen de activitate.

 

Este important de menționat că serviciile alternative de îngrijire a copiilor prevăzute de Legea prenotată sunt complementare și discreționare, ele nu substituie instituțiile de educație antepreșcolară sau de învățământ preșcolar, prevăzute în Codul educației, și nu reprezintă una dintre formele de asistență socială stabilite în actele normative din domeniu.

Legea stabilește și evidența financiară a serviciilor, în funcție de tipul acestora. În cazul prestării serviciilor alternative de îngrijire a copiilor organizate de angajator la locul de muncă, răspunderea pentru ținerea contabilității și pentru raportarea financiară, prezentarea dărilor de seamă financiare și statistice revine angajatorului.

 

Regimul fiscal aplicat serviciilor alternative de îngrijire a copiilor este realizat în conformitate cu prevederile legislației fiscale și potrivit Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător. Totodată, îngrijitorii vor avea obligația de a se încadra în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și în cel al asigurării sociale de stat conform actelor normative în vigoare.

 

Cuantumul remunerației pentru serviciile alternative de îngrijire a copiilor se negociază individual de către îngrijitor și contractor, dar nu poate fi mai mic decât salariul minim stabilit de Guvern pentru atribuțiile prevăzute.

 

În același timp, prevederile ce vizează evidența financiară a serviciilor vor fi puse în aplicare la un an de la data intrării în vigoare a legii, adică la 17 mai 2024, iar înregistrarea relațiilor dintre contractor și prestatorul de serviciu se va realiza de către contractor, fiind prezentată trimestrial o notă de informare, care va conține obligatoriu informația despre codul fiscal al prestatorului de serviciu și cuantumul remunerației îndreptate în favoarea acestuia.

 

Tot în MO din 17 februarie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 48 din 1 februarie 2023 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru Serviciul social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vârsta de 4 luni–3 ani.  Aceasta conține 30 de standarde privind accesibilitatea centrului, abordarea individualizată și multidisciplinară a copilului, managementul serviciilor prestate, confidențialitatea informației, nondiscriminarea, educația, procedura de prestare a serviciilor etc.

 

Implementarea Standardelor se efectuează de prestatorii de servicii în limitele alocațiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum și din contul mijloacelor provenite din donații, granturi și din alte surse, conform legislației.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Parlamentul Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1372 vizualizări

Data publicării:

20 Februarie /2023 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

deţinătorii de patent | angajator | angajat rezident | educarea copiilor

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon