17
07 2018
1273

Comitetul Stabilităţii Financiare

Stabilitatea financiară este o condiție în care sistemul financiar poate rezista șocurilor fără a perturba activitatea de intermediere și de alocare eficientă a economiilor spre investiții de capital, se spune în nota informativă la proiectul de lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, propus pentru consultări publice de Ministerul Finanţelor. Conform autorilor, proiectul a fost elaborat în vederea constituirii autorității naționale macroprudențiale, care va fi responsabilă de coordonarea realizării politicilor și de prevenirea, reducerea sau eliminarea riscurilor ce amenință stabilitatea financiară la nivel de sistem, precum şi gestionarea situațiilor de criză financiară sistemică. Documentul stabilește cadrul, obligațiunile și responsabilitățile CNSF pentru asigurarea reducerii riscurilor coordonării procesului pregătire și gestionare, la necesitate, a crizelor sistemice. Printre principalele surse de risc sunt identificate ineficiența redirecționării resurselor financiare atrase de la deponenți către investitori, evaluarea sau gestionarea incorectă a riscurilor financiare de către intermediari ș.a. Totodată, proiectul prevede că analizele cu privire la stabilitatea financiară trebuie să fie anticipative pentru a evita compromiterea stabilității sistemului financiar și, respectiv, a stabilității economice în viitor. Ministerul Finanţelor constată că experiența internațională dobândită pe urma crizei financiare globale a demonstrat că, pentru a asigura stabilitatea financiară, sunt necesare instrumente care să tempereze creșterea excesivă a creditării atât la nivelul întregii economii, cât și în anumite domenii. Astfel, Comitetul European pentru Risc Sistemic recomandă stabilirea unui set de instrumente macroprudențiale aplicabile în mod efectiv de autoritățile macroprudențiale care au competențe de recomandare a instrumentelor macroprudențiale necesare și posibilitatea de revizuire a acestora. CNSF va avea două funcții majore: transparentizarea procesului decizional prin comunicarea deciziilor adoptate și creșterea gradului de răspundere a factorilor de decizie pentru gestionarea și minimizarea riscurilor la nivel de sistem și pentru reducerea gravității crizei în cazul materializării acestor riscuri. În componența Comitetului vor fi incluşi guvernatorul Băncii Naționale, Ministrul Finanțelor, Ministrul Economiei și Infrastructurii, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare și un reprezentant al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. De asemenea, în componenţă extinsă, membri ai Comitetul vor fi prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, viceguvernatorii BNM responsabili de funcția de supraveghere bancară, de rezoluția bancară, de stabilitatea financiară. Conform proiectului de lege, artibuţiile CNSF sunt prezentarea Guvernului și altor autorități competente propuneri de politici și măsuri în scopul protejării depozitelor, capitalizării și recapitalizării băncilor, aprobarea acțiunilor și măsurilor menite să restabilească credibilitatea în securitatea sistemului financiar, emiterea periodică a declarațiilor oficiale pentru evitarea situațiilor de dezinformare, propunerea măsurilor imediate în caz de producere a crizelor financiare sistemice etc. Proiectul poate fi consultat până la 25 iulie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.