11
12 2015
992

Proiectul HG privind certificarea sistemelor informaţionale computerizate şi a softurilor pentru maşinile de casă şi control

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică şi definitivare proiectul Hotărîrii Guvernului privind certificarea sistemelor informaţionale computerizate şi a softurilor pentru maşinile de casă şi control.

Prezentul proiect de Hotărîre a Guvernului, în vederea sporirii responsabilităţii contribuabililor, asigurării complete şi corecte a ţinerii contabilităţii și evidenţei fiscale şi excluderii utilizării în evidența acestora a sistemelor informaţionale dubioase, are drept scop introducerea obligativităţii contribuabilului în cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzător de a utiliza în cazul ţinerii contabilităţii şi evidenței fiscale automatizate numai a sistemelor informaţionale computerizate şi a softurilor pentru maşinile de casă şi control certificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor.

Obligația de certificare a sistemelor respective revine contribuabililor care elaborează și/sau livrează sistemele informaţionale computerizate și a softurilor pentru maşinile de casă şi control.

Data limită pentru comentarii: 31.12.2015Fişiere
Proiect

Fişiere suplimentare
Nota informativa

Persoane responsabile
Viorica Golban
tel.022 26 27 90
e-mail: viorica.golban@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.