21
03 2019
1472

Acordarea tichetelor de masă nu ține de cuantumul salariului lunar

Reprezint o companie care realizează un salariu mediu lunar brut de 5100 lei. Dacă acordăm tichete de masă salariaților noștri, putem beneficia de deductibilitatea sumelor alocate în acest scop? Comparativ cu acordarea hranei organizate pentru angajați, opțiunea tichetelor de masă oferă angajatorului beneficiul necondiționării deductibilității sumelor de realizare a unui salariu mediu lunar brut egal sau mai mare de ¾ din salariul mediu lunar pe economie prognozat pe anul în curs. Astfel, luând în calcul un salariu mediu brut preconizat pentru anul 2019 în valoare de 6975 lei, un angajator ai cărui salariați au salariul lunar brut mai mic de 5231,25 lei, nu ar putea deduce cheltuielile aferente acordării hranei organizate (cantina), dar nu are nicio limitare și poate deduce sumele aferente acordării de tichete de masă. Legislație: Art. 38 din Anexa 1 la HG 693 din 11.06.2018: „Angajatorul ai cărui angajați au salariul mediu lunar brut egal sau mai mare de ¾ din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru fiecare an, este în drept să deducă cheltuielile pentru hrana organizată a angajaților....” Art. 41 din Anexa 1 la HG 693 din 11.06.2018: „Cheltuielile aferente acordării tichetelor de masă salariaților, suportate de către angajator, conform legii, sunt deductibile în scopul calculării impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, conform art. 24 alin. (191) din Codul fiscal.” Art. 24 alin. (191) din Codul Fiscal: „Se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută la art.4 alin.(1) din Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masa.” Art. 4 din Legea 166/2017: „Valoarea nominală a tichetelor de masă (1) Valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei.” Astfel, în condiția în care personalul este angajat în baza contractului individual de muncă, acesta este locul de muncă de bază a persoanei, iar durata programului zilnic de muncă depășește 4 ore pe zi, compania poate acorda angajaților tichete de masă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.