13
03 2018
3137

Circuitul tichetelor de masă, precizat

Executivul a aprobat ieri Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă. Potrivit ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu, Regulamentul vine să pună în aplicare prevederile Legii cu privire la tichetele de masă. Acesta stabileşte normele de procedură pentru fiecare subiect în parte, implicat în lanţul de circulaţie a tichetelor de masă. Sunt vizați angajatorii care vor oferi tichete de masă salariaților, unitățile comerciale/de alimentație publică care vor accepta aceste tichete și operatorii care vor emite tichete de masă, a menţionat ministrul. Regulamentul prevede numărul, modalitatea de acordare a tichetelor de masă și evidența acestora de către angajatori, inclusiv în instituțiile bugetare, regulile ce trebuie respectate de către unitățile comerciale în procesul de recepționare a tichetelor de masă, obligațiunile operatorilor în procesul de emitere, livrare și recepționare a acestora, precum şi norme clare de deducere în scopuri fiscale a valorii nominale a tichetelor. Conform documentului, gestionarea tichetelor de masă pe suport de hârtie se va efectua de persoana împuternicită în scris de către conducătorul unităților angajatoare, a operatorilor și a unităților comerciale, iar evidența tranzacțiilor cu tichete de masă pe suport electronic – de către operatori prin intermediul unui sistem informațional care să permită stocarea datelor în condiții de protecție și siguranță. Numărul tichetelor de masă de care poate să beneficieze un salariat pe parcursul unei luni calendaristice nu trebuie să depășească numărul de zile efectiv lucrate de către salariat la locul de muncă de bază în luna precedentă celei de acordare a tichetelor. În cazul persoanelor care lucrează în schimburi, numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie, pe parcursul lunii, trebuie să fie egal cu raportul calculat ca numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, iar în cazul tichetelor de masă pe suport electronic valoarea totală transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt, înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Regulamentul prevede că în cazul încetării raporturilor de muncă din oricare motiv, salariatul este în drept să beneficieze de tichete de masă pentru zilele efectiv lucrate de la data de 1 a lunii de concediere până la ziua în care a fost concediat. Dreptul de a beneficia de tichete de masă încetează după 60 de zile de la data încetării raporturilor de muncă. Tot în acest context, în Regulament se spune că, în cazul restituirii tichetelor de masă de către angajator către operator din motivul neridicării tichetelor de masă de către persoana concediată, suma valorii tichetelor de masă restituite urmează a fi trecută în contul următoarelor tichete procurate de angajator. Nu sunt supuse restituirii cheltuielile de imprimare, distribuire și alte cheltuieli suportate de către operator pentru imprimarea și eliberarea tichetelor de masă. Pentru noile tichete de masă angajatorul este obligat să achite costurile operatorului care reies din contractul stabilit între aceste două părți. De asemenea, Regulamentul stipulează că la procurarea mărfurilor în valoare mai mică decât valoarea nominală a tichetului, unitatea comercială/de alimentație publică nu rambursează diferența sub formă de bani. La recepționarea tichetului de masă pe suport de hârtie unitatea comercială sau de alimentație publică este obligată să indice pe versoul tichetului data recepționării și să aplice ștampila. Totodată, operatorii sunt obligați să prezinte Serviciului Fiscal de Stat Raportul cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, în format electronic, semnat prin semnătura electronică. Responsabil de administrarea, informarea și suportul metodologic, controlul asupra respectării legislației fiscale, precum și a legislației cu privire la contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală este Serviciul Fiscal de Stat. Ultimul capitol din document reglementează condiţiile de acordare a tichetelor de masă de către angajatorii unităţilor bugetare. Astfel, acordarea tichetelor de masă pentru sectorul bugetar se efectuează la decizia angajatorului din contul alocațiilor prevăzute pentru cheltuieli de personal în anul bugetar în curs. Contractarea operatorilor pentru unitățile bugetare se face în baza legislaţiei privind achizițiile publice, iar valoarea nominală a tichetelor de masă pentru sectorul bugetar nu poate fi mai mare decât valoarea deductibilă stabilită în Legea cu privire la tichetele de masă și în Codul fiscal (actualmente, 45 lei). De asemenea, recomandăm informaţia suplimentară.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.