19
12 2017
7424

Legea cu privire la tichetele de masă. Impactul asupra agenţilor economici

În Monitorul Oficial nr. 364-370 din 20 octombrie 2017 a fost publicată Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă. Examinând prevederile Legii, vom analiza impactul acesteia din prisma angajatorului, a operatorilor economici care emit tichete de masă şi a unităților comerciale/de alimentaţie publică, de la care salariaţii vor putea procura produse alimentare în baza tichetelor de masă. Astfel, pentru angajatori această lege oferă următoarele opţiuni: - acordarea tichetelor de masă salariaţilor este un drept a angajatorului şi nu o obligaţie a acestuia (art. 3 alin. (1) şi alin. (3) din Lege); - angajatorul trebuie să aleagă doar o singură opţiune: fie acordarea tichetelor de masă, fie suportarea cheltuielilor pentru hrana salariatului; - angajatorul nu este în drept să reducă salariul pe motiv de acordare a tichetelor de masă (art. 3 alin. (1) din Lege); - angajatorul va stabili în contractele colective de muncă, actele normative la nivel de unitate, contractele individuale de muncă, sau, pentru unităţile bugetare, prin Hotărâre de Guvern, condiţiile şi categoriile salariaţilor cărora le va acorda tichete de masă. Astfel, angajatorul nu este obligat să acorde tichete de masă tuturor salariaţiilor, fiind este cel care decide căror categorii de salariaţi va acorda tichete; - în cazul în care are angajaţi ce activează prin cumul, doar angajatorul de la locul de muncă de bază este în drept să acorde tichete de masă. Angajatorul unde salariatul este angajat prin cumul nu este în drept să acorde tichete de masă (art. 3 alin. (2) din Lege); - angajatorul va selecta, de comun acord cu organizația sindicală, sau, în lipsa acesteia, cu reprezentanții salariaților, operatorul economic de la care va procura tichete de masă; - angajatorul este obligat să ţină evidenţa tichetelor de masă acordate salariaţilor (art. 3 alin. (4) din Lege); - în cazul în care decide acordarea tichetelor de masă, valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale pentru angajator a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei. Angajatorul poate acorda tichete de masă cu valoarea nominală mai mare de 45 lei, dar diferența dintre 45 lei și valoarea nominală acordată nu va fi deductibilă în scopuri fiscale. Valoarea nominală a unui tichet se indexează anual, după caz, la 1 aprilie, conform coeficientului, determinat în modul stabilit de către Guvern; - valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator salariaţilor reprezintă un venit din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistență medical, impozit pe venit din salariu şi nu reprezintă obiect impozabil cu T.V.A.; - cheltuielile suportate de către angajator în temeiul Legii pentru acordarea tichetelor de masă salariaţilor, sunt deductibile în scopuri fiscale; - angajatorul va fi obligat să procure tichete de masă doar de la operatorii licenţiaţi în condiţiile Legii nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător; - angajatorul va achita operatorului economic care a emis tichetele de masă valoarea nominală a tichetelor de masă, plata pentru imprimare, precum şi pentru serviciile aferente, conform contractului încheiat între operator și angajator, doar prin transfer bancar; - în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de valabilitate a tichetelor de masă, angajatorul este în drept să solicite operatorului schimbarea tichetelor neutilizate sau deteriorate cu altele noi, în limita valorii nominale, sau restituirea valorii nominale a acestora. La emiterea tichetelor noi, în caz de schimbare a celor deteriorate, angajatorul achită operatorului plata pentru imprimare; - angajatorul, informat de către operatorul economic care a eliberat tichete de masă despre faptul că acestuia din urmă i s-a retras licenţa, este obligat să nu mai elibereze tichete de masă de la acest operator din data în care a fost informat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.