Știri

Mecanismul de compensare a dobânzilor la creditele investiționale contractate de ÎMM, aprobat

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorialului (ODA) va utiliza mijloacele financiare în sumă de 200 mil. lei alocate conform Legii nr.205/2021 bugetului de stat pentru anul 2022 pentru compensarea dobânzilor achitate aferente perioadei 1 august–31 decembrie curent la creditele bancare și/sau nebancare investiționale contractate de întreprinderile mici și mijlocii în valută națională, care erau active la data de 1 august 2022.

 

Astăzi, 11 noiembrie, în „MO” a fost publicată și a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 709 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de compensare a dobânzilor la creditele bancare și/sau nebancare contractate de întreprinderile mici și mijlocii care se va aplica în contextul scumpirii resurselor financiare în monedă națională urmare a înăspririi politicii monetare. Măsura are ca scop evitarea incapacității de plată a ÎMM-urilor care au contractat  credite până la data indicată supra.

 

Beneficiari ai compensației vor fi ÎMM care întrunesc cumulativ condițiile stabilite. Astfel, entitățile trebuie să fie clasificate drept ÎMM (potrivit Legii nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii) și să nu cadă sub incidența1 art. 12. alin.(3) din Legea menționată. Totodată, acestea urmează să dețină un credit investițional cu sold activ la situația din 1 august 2022, care a fost contractat pentru o perioadă de cel puțin 24 luni. Creditul pentru care se solicită compensarea este clasificat în categoria de risc „Standard”, „Supravegheat” sau care sunt reclasificate în categoria „Substandard” ca efect al prelungirii și/sau renegocieri. Suplimentar, ÎMM va demonstra că a achitat către creditor dobânda, care se solicită a fi compensată.

 

Nu în ultimul rând, pentru a beneficia de compensație, destinația creditului investițional urmează să se încadreze în următoarele domenii de activitate: agricultură, silvicultură şi pescuit; industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare; activităţi de cazare şi alimentaţie publică; informaţii şi comunicaţii; învățământ; sănătate şi asistenţă socială.

 

Regulamentul stabilește expres că nu constituie obiect al compensării comisioanele și plățile percepute de creditor pentru examinarea dosarului, de acordare, de deservire a creditului, pentru achitare anticipată, penalități, dobânzi de întârziere, precum și alte plăți, altele decât dobânda. Eligibile spre compensare vor fi creditele investiționale, cu excepția creditelor contractate pentru procurarea autoturismelor sau imobilelor cu destinație locativă.

 

Solicitarea compensației se va efectua prin depunerea online a unei cereri, conform modelului aprobat de către ODA. Cererea poate fi depusă lunar sau cumulativ pentru mai multe luni consecutive. Compensațiile pot fi solicitate până la data de 28 februarie 2023, inclusiv, iar cererile depuse după această dată nu se vor examina. Valoarea cumulativă a compensațiilor alocate pentru un beneficiar nu va depăși 300 mii lei.

 

Potrivit documentului, contractele de colaborare semnate de către ODA cu băncile până la intrarea în vigoare a HG nr.709 rămân în vigoare în măsura în care nu contravin prevederilor Regulamentului. Totodată, ODA va asigura aprobarea noilor contracte de colaborare cu băncile în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii.

___________________________________________________

1Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii

 

Articolul 12. Facilităţile şi înlesnirile pentru întreprinderile mici şi mijlocii

 

(3) De instrumentele de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii nu beneficiază:

a) întreprinderile care deţin o poziţie dominantă pe piaţă, fapt constatat de autoritatea competentă;

b) întreprinderile în al căror capital social cota membrului fondator care nu este întreprindere micro, mică şi mijlocie depăşeşte 25%, cu excepţia organizaţiilor necomerciale;

c) întreprinderile importatoare de mărfuri supuse accizului;

d) companiile fiduciare şi companiile de asigurare;

e) organismele de plasament colectiv în valori mobiliare;

f) instituţiile financiare;

g) organizaţiile de creditare nebancară, asociaţiile de economii şi împrumut;

h) întreprinderile de schimb valutar şi lombardurile;

i) întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc;

j) fondurile nestatale de pensii;

k) întreprinderile la care controlul de stat a evidenţiat repetat aceleaşi încălcări ale legislaţiei.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

660 vizualizări

Data publicării:

11 Noiembrie /2022 08:06

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

compensare | dobânda | credit neperformant | IMM | regulament

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon