12
05 2018
1086

Costurile sănătăţii

Sustenabilitatea și transparența investițiilor în sănătate, asigurarea dezvoltării sectorului de sănătate prin atragerea și menținerea investițiilor, consolidarea mecanismelor strategice de contractare a serviciilor medicale pentru eficientizarea utilizării fondurilor pentru sănătate au fost discutate ieri, 11 mai, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, în cadrul unei reuniuni de experți la nivel înalt. Sectorul privat să participe la reforma sistemului medical Îndemnul a fost lansat de consilierul principal în sănătate al Prim-ministrului, Mircea Buga, care s-a referit la contextul general al Republicii Moldova, menționând că domeniul sănătății nu poate fi privit izolat de acesta. Astfel, consilierul a trecut în revistă cele mai importante rezultate înregistrate în ultimii ani, cum ar fi îmbunătățirea relațiilor cu partenerii externi, lupta contra corupției, reforma administrației publice centrale, crearea Agenției Servicii Publice și funcționarea unui Ghișeu Unic, reforma organelor de control și reducerea actelor permisive pentru mediul de afaceri etc. Sistemul de sănătate necesită încă foarte multe îmbunătățiri, oamenii nu sunt suficient de mulțumiți de serviciile de sănătate. Sectorul se confruntă cu multe probleme – de la birocratizare excesivă și corupție până la insuficiența cadrelor medicale. Este nevoie de o reformă profundă a sistemului medical, la care să participe și sectorul privat cu experiența care au acumulat-o, a menționat Mircea Buga. De asemenea, el s-a referit și la rezultatele înregistrate în domeniul sănătății, cum ar fi crearea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, care a concentrat mai multe instituții de profil medical, ce are drept misiune prevenirea și promovarea sănătății sau reforma în domeniul maladiilor oncologice, ce permite ca acestea să fie tratate și de spitalele private. Totodată, el a informat că recent la Guvern a fost discutat repetat conceptul reformei asistenței medicale primare. Echilibrul între sectorul public de sănătate și cel privat Despre importanța acestuia a vorbit secretarul general al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gâlcă, care s-a referit la principalele provocări din domeniu, specificând că este nevoie de reconceptualizarea reformei spitalicești. În Israel, care are o populație de circa 3 ori mai mare decât țara noastră, există doar 22 de spitale, pe când în Republica Moldova sunt 71 de spitale. Asta nu înseamnă că noi dorim să închidem spitalele – ele vor fi transformate. Trebuie să analizăm care este eficiența unui asemenea sistem, pentru că, cu certitudine, nu există plus valoare în menținerea unor instituții. Noi trebuie să investim în servicii medicale calitative, în echipament medical performant, nu în pereți sau spații goale, a menționat secretarul ministerului. Acesta a spus că reforma spitalicească va fi discutată cu toți participanţii procesului – cadre medicale, societatea civilă, organizații internaționale și, nu în ultimul rând, instituțiile medicale publice și private, pentru că trebuie să existe o viziune echilibrată din partea statului referitor la cele două sectoare. El i-a îndemnat pe toți cei care au anumite sugestii și propuneri să le prezinte, inclusiv prin intermediul Consiliului Economic. O finanțare ritmică și stabilă contribuie la dezvoltarea sistemului de sănătate Este opinia directorului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Dumitru Parfentiev, care a menționat că în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se depun eforturi pentru finanțarea sustenabilă a sectorului medical prin repartizarea echitabilă a resurselor, evitarea cheltuielilor informale care mai persistă în sistem, prognozarea sistematică a resurselor financiare etc. Reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Alexandru Cosovan, a menționat că unul din elementele principale în asigurarea sustenabilității financiare a instituțiilor medicale este conlucrarea dintre stat și sectorul public și privat. Abordarea ar trebui să fie astfel: Sectorul public și cel privat sunt complementare, fiecare oferă ce are mai bun pentru sănătatea populației, iar concurența trebuie să fie la nivelul calității, a afirmat el. O altă abordare a sănătății... Cheltuielile în sănătate cresc exponențial, a menționat președintele Uniunii Instituțiilor Medico-Sanitare Private, Olga Șchiopu, care a oferit anumite date statistice în acest sens. Astfel, cheltuielile la nivel global în sănătate, în anii 2012-2016, au crescut de la an la an cu circa 1,3%. Conform prognozelor, în anii 2017-2021 ne așteaptă o triplare a acestor creșteri. Potrivit ei, creșterea cheltuielilor este condiționată de structura demografică - îmbătrânirea populației, dezvoltarea tehnologiilor și a industriei farmaceutice etc. Tot în cadrul ședinței, expertul internațional din Estonia, Jane Alop, s-a referit la experiența țării sale în ceea ce privește responsabilitatea și răspunderea în domeniul sănătății. În această țară Fondul de Asigurări de Sănătate este principalul cumpărător de servicii de sănătate. Procesul are loc în baza unor contracte ce prevăd clar drepturile și obligațiile părților, calitatea și accesul la servicii, precum și cerințele de raportare financiară bazate pe costuri și volume. În Estonia prestatorii de servicii medicale transmit toate datele către Fond prin intermediul unui sistem electronic, ceea ce asigură un grad mare de transparență. Reprezentanții partenerilor externi au afirmat că autoritățile din țara noastră depun eforturi pentru atragerea investițiilor în sănătate, menționând inclusiv acțiunile desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat de a aduce în câmpul legal cât mai multe companii din domeniu. În acest fel, prestatorii sunt obligați să prezinte într-o manieră mult mai transparentă informațiile. Alte probleme discutate în cadrul ședinței Consiliului Economic vizează componența clară a pachetului de servicii medicale asigurate, migrarea masivă a medicilor din instituțiile publice medicale în cele private, dezvoltarea unor parteneriate publice-private sănătoase, necesitatea elaborării unei baze de date privind performanța tuturor prestatorilor de servicii medicale, elaborarea unui cadru regulator privind conlucrarea agenților economici și autorităților medicale, în care să fie stipulate clar riscurile asumate de fiecare parte etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.