Opinii

Expert-Grup: Riscuri estimate la 111,7 mil. lei anual, din cauza corupției

Acestea sunt rezultatele studiului privind evaluarea impactului corupției asupra bunei guvernări a mun. Chișinău, elaborat la comanda Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul Proiectului „Consolidarea funcției de prevenire și analiză a corupției a Centrului Național Anticorupție (CNA)” implementat cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Potrivit autorilor, doar taxele neoficiale pentru eliberarea autorizațiilor în domeniul construcțiilor, publicității și comerțului s-ar cifra la 6 mil.lei pe an. Autorii consideră că există circa 57 de motive pentru riscurile de corupție. Studiul realizat și-a propus și analiza impactului introducerii Ghișeului Unic, în calitate de soluție pentru optimizarea procesului de prestare a serviciilor publice, reducerii riscurilor de corupție și a costurilor în procesul de prestare și obținere a serviciilor. Potrivit experților, implementarea Ghișeului Unic va aduce o sporire a eficienței în medie cu 26%, calculată pe baza costurilor directe totale ale beneficiarilor și autorităților. Potrivit autorilor, cadrul legal existent prezintă 2 constrângeri importante și anume: • existența lacunelor în cadrul noii legi privind statutul municipiului Chișinău, care lasă spațiu pentru deciziile unilaterale ale Primarului General • legislația existentă cu privire la privatizarea terenurilor, a spațiilor nelocuite și a terenului aferent, care permite privatizarea terenurilor și a spațiilor nelocuibile cu mult sub prețul pieței. În context s-a subliniat că darea în locațiune a spațiilor nelocuibile la prețuri reduse, aduce prejudicii bugetului de 43-46 mil. lei. De asemenea, instabilitatea procesului bugetar municipal, cauzată de întârzierile aprobării Legii Bugetului și tradiționalele dispute din cadrul Consiliului Municipal, prezintă un risc sporit de corupție, în lipsa unui sistem fiscal bine pus la punct, în care taxele și impozitele locale pot fi utilizate drept instrument de influență și corupere administrativă. În calitate de prestatori a 40 de servicii publice, Primăria și direcțiile Consiliului Municipal crează, în ansamblu, un mediu susceptibil corupției, prin procesele pe care le generează, înregistrând o serie de lacune prin: existența unui număr mare de actori implicați în procesul de oferire a serviciilor, transparența insuficientă, lipsa unui registru unic care să monitorizeze fluxul de cereri de obținere a serviciilor solicitate și a serviciilor eliberate. În ceea ce privește activitatea celor 63 de întreprinderi municipale fondate de către CMC, autorii studiului atenționează asupra indisponibilității sau inexistenței datelor relevante privind activitatea întreprinderilor, a indicatorilor de performanță și a proceselor de prestare a serviciilor, din care pot rezulta riscuri de corupție. Conform concluziei experților, pentru a progresa în lupta cu corupția în structurile executive ale mun. Chișinău, sunt necesare măsuri anticorupție ce se vor regăsi nu doar în Planul de Integritate al Primăriei, dar și în activitățile ce depășesc cadrul Primăriei. Edilul capitalei, Dorin Chirtoacă a subliniat că aproape jumătate din problemele identificate deja pot fi incluse în acest plan. Alte recomandări includ: delimitarea mai clară a competențelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale de nivelul I şi II; delimitarea exactă între activitățile Consiliului și a structurilor executive; introducerea sistemului de vot electronic în cadrul CMC şi a mecanismului circulației electronice a documentelor; introducerea transparenței și disponibilității de accesare a informației despre condițiile, termenii și costurile de prestare a serviciilor de către PMC; elaborarea unei strategii de dezvoltare imobiliară a municipiului, care să includă o viziune integrală asupra modului în care este gestionat patrimoniul mun. Chișinău; elaborarea unei strategii de concentrare și centralizare a achizițiilor publice, efectuate de diferite autorități contractante din municipiu; intensificarea controlului asupra activității întreprinderilor municipale prin formarea cadrului corespunzător de reglementare a serviciilor și elaborarea planurilor de investiții și promovarea mai activă a politicilor de achiziții în întreprinderile publice controlate de CMC, etc.


via | www.infomarket.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1862 vizualizări

Data publicării:

08 Aprilie /2017 13:00

Domeniu:

Administrare fiscală | Taxele locale | Noutăți

Etichete:

taxe | Taxe locale | coruptie | ghiseu unic | servicii prestate | intreprindere municipala | achizitii publice | consiliul municipal Chisinau | primaria Chisinau

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon