Documente și comentarii

Modificarea clasificației bugetare

În Monitorul Oficial din 8 iulie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 78 din 30 iunie 2022 cu privire la modificarea Clasificației bugetare.

 

Vă oferim varianta integrală a Ordinului publicat.

 

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,

 

ORDON:


Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:


1. Anexa nr.7 „Clasificația programelor – A. Programe și subprograme”, denumirea codului 8015 se modifică și va avea următorul cuprins:
„8015 Servicii de îngrijire paliativă”.


2. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor – B. Activităţi”:
2.1. Se completează cu coduri noi cu următorul cuprins:
„70370 Programul Uniunii Europene „Orizont Europa” – Programul-cadru pentru cercetare şi inovare
70371 Proiectul „Activități de pregătire a rapoartelor bienale de transparență (BTR) conform Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC)”
70372 Proiectul „Competitivitatea întreprinderilor micro, mici și mijlocii (ÎMMM) (PAC III)” ”.
2.2. Denumirea codului 00509 se modifică și va avea următorul cuprins:
„00509 Îngrijirea paliativă”


3. În Anexa nr.10 “Clasificația surselor” punctul 6. „Lista de coduri pe originea sursei de venituri” S5S6 se completează cu un cod nou cu următorul cuprins:

2 088 Agenția Franceză pentru Dezvoltare


4. Anexa nr.11 „Clasificația economică” se completează cu un cod nou cu următorul cuprins:
„143362 Amenzi aplicate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică”

 

5. Anexa nr. 12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
5.1. Se completează cu un cod nou cu următorul cuprins:
 „143362 Amenzi aplicate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică”
5.2. La descrierea codului economic 281900 după cuvintele „de detenție,” se completează cu textul „taxele de participare la seminare, simpozioane, congrese, conferințe, festivaluri, întruniri, mese rotunde,”

 

6. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


MINISTRU                                                                          Dumitru BUDIANSCHI


Nr. 78. Chişinău, 30 iunie 2022.

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

587 vizualizări

Data publicării:

11 Iulie /2022 07:54

Catalogul tematic

Noutăți | Ordine MF

Etichete:

Clasificaţia bugetară

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon