Documente și comentarii

Modificări în Clasificația bugetară

În Monitorul Oficial din  24 martie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 28 din 13 martie 2023 cu privire la modificarea Clasificației bugetare.

 

Oferim posibilitatea de a consulta integral Ordinul publicat.

 

 În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 și în scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 117/2023 cu privire la restructurarea unor organe centrale de specialitate ale administrației publice și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (reorganizarea prin dezmembrare a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și separarea Ministerului Energiei, reorganizarea Ministerului Economiei în Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării),

 

ORDON:

 

 În Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

1. Anexa nr.2 „Clasificaţia organizaţională - A. Organe ale autorităţilor publice centrale”:

1.1. Se completează cu un cod nou în următoarea redacție: „0230 Ministerul Energiei”

1.2. Denumirea codului 0222 „Ministerul Economiei” se modifică și se expune în următoarea redacție: „0222 Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării”

1.3. Codurile 0245, 0247, 0273 și 0276 cu denumirile corespunzătoare se exclud.

 

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Nr. 28. Chişinău, 13 martie 2023                  MINISTRU Veronica SIREȚEANU

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

933 vizualizări

Data publicării:

27 Martie /2023 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Clasificaţia bugetară

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon