Știri

Modificări la Codul muncii, aprobate în lectura a doua

Proiectul de lege ce prevede acordarea concediului neplătit pentru îngrijirea unei persoane care locuiește în aceeași locuință cu salariatul, pe о durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, a fost aprobat în lectura a doua, în ședința plenară din 14 martie curent. 

 

Astfel, Codul muncii se completează cu un nou articol ce va reglementa acordarea concediului neplătit pentru îngrijirea unei persoane care locuiește în aceeași locuință cu salariatul. La cererea de solicitare a concediului, salariatul va anexa:  copia actului de identitate a persoanei pentru care se solicită concediul; declarația pe propria răspundere a salariatului, din care să rezulte faptul că persoana pentru care se solicită concediul pentru îngrijire locuiește în aceeași locuință cu salariatul, și certificatul medical, eliberat de instituția medico-sanitară.

 

Pe lângă aceasta, Codul muncii va mai fi completat cu o normă nouă potrivit căreia femeile gravide pot să desfășoare munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare doar din propria inițiativă, în baza unei cereri scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberata de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată și de comun acord cu angajatorul.

 

De asemenea, salariatul își va putea exprima acordul sau refuzul de a presta munca suplimentară în formă scrisă pe suport de hârtie sau în format electronic, cu utilizarea semnăturii electronice avansate, până la atragerea efectivă la munca suplimentară.

 

În același timp, Codul muncii mai prevede încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată și cu refugiații care se angajează în câmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada îndeplinirii unor lucrări cu caracter temporar sau permanent.

 

Proiectul mai conține noi prevederi și la Codul contravențional, fiind propusă stabilirea contravenției pentru utilizarea muncii nedeclarate a minorilor, precum și aplicarea normei în caz de pluralitate de victime prin sancționare distinctă/amplificată.

 

De asemenea, în lectura a doua a fost aprobat un proiect de modificare a unor acte normative privind actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane, ce conține inclusiv modificări la Codul muncii. Prin acest proiect se propune revizuirea mecanismului de utilizare a concediului de odihnă anual. Potrivit proiectului, zilele concediului de odihnă anual acumulate de angajați timp de doi ani vor fi considerate stinse. Angajatorul, la finele anului calendaristic, va informa salariatul, în scris, despre numărul zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite, termenul de expirare a acestora, precum și va solicita utilizarea acestor zile de concediu de către salariat, în baza unui grafic stabilit de comun acord. Totodată, zilele de concediu nefolosite de către salariat până la intrarea în vigoare a prevederilor prezentului proiect de lege vor putea fi utilizate până la 31 decembrie 2029.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Parlamentul Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1692 vizualizări

Data publicării:

15 Martie /2024 07:55

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

noutati | Codul muncii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon