Știri

„Moldova prosperă, sigură, europeană”: domeniul economic și finanțe

Promovarea politicilor de atragere a investițiilor, inclusiv stimularea reinvestirii veniturilor pentru animarea activității economice și a creării de noi locuri de muncă; susținerea lansării de noi afaceri și dezvoltarea afacerilor existente prin creșterea accesului la finanțare pentru antreprenori atât prin intermediul programelor statului, cât și prin atragerea resurselor din sectorul privat; simplificarea continuă a sistemului fiscal și vamal și eliminarea barierelor birocratice din calea afacerilor, printr-un efort masiv și urgent de dereglementare, pentru a susține dezvoltarea afacerilor și creșterea productivității acestora; flexibilizarea relațiilor de muncă pentru sporirea atractivității investiționale a Republicii Moldova; accelerarea investițiilor publice pentru susținerea creșterii economice sunt prioritățile Executivului pe domeniul economic.

 

Acestea sunt incluse în Programul de activitate al Guvernului „Moldova prosperă, sigură, europeană”, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 28 din 16 februarie 2023. Documentul a fost publicat și poate fi consultat în MO nr.53-56.

 

Totodată, pe domeniul finanțelor Guvernul urmează să asigure:

 

  • un management al finanțelor publice bazat pe principiile de disciplină fiscală, legitimitate, predictibilitate, transparență și responsabilitate, inclusiv prin educarea financiară a publicului pe dimensiunea de finanțe publice;
  • setarea unui cadru macrobugetar pe termen mediu oportun și relevant unei politici de venituri și cheltuieli prielnice dezvoltării economice durabile;
  • elaborarea și planificarea bugetului în conformitate cu Cadrul Bugetar pe Termen Mediu, asigurând respectarea ciclului bugetar atât la nivelul autorităților centrale, cât și monitorizarea respectării, în limita competențelor, a celor locale, precum și monitorizarea executării bugetelor anuale, inclusiv bazându-se pe un sistem de contabilitate și raportare bugetară eficientă și automatizată la maxim;
  • realizarea unei politici fiscale și vamale în conformitate cu cele mai bune practici internaționale și consultarea activă cu persoanele interesate (cetățeni, mediul de afaceri, societatea civilă, mediul academic, autoritățile locale etc.);
  • consolidarea și eficientizarea sistemului de administrare a veniturilor, inclusiv prin implementarea soluțiilor digitale de gestionare a proceselor interne și de interacțiune cu mediul extern, excluderea procedurilor inutile ce îngreunează realizarea sarcinilor, instituirea unui sistem de comunicare și educare continuă a publicului larg pe subiectele de competență etc.;
  • implementarea unor politici de contabilitate și de audit în sectorul privat care să asigure un nivel de evidență și de transparență suficient pentru utilizatorii interni și externi ai informației financiare, fără a pune o povară birocratică excesivă pe companii;
  • gestionarea eficientă a asistenței financiare externe și a datoriei publice;
  • dezvoltarea în continuare a domeniului achizițiilor, inclusiv examinarea oportunității introducerii mecanismului de achiziţii multianuale; dezvoltarea digitalizării pentru toate tipurile de proceduri; crearea bazei de specialiști certificați în domeniul achiziții publice care ar putea presta servicii la cerere (prin contractare);
  • optimizarea și digitalizarea proceselor de management financiar și control public intern, inclusiv prin dezvoltarea proceselor de centralizare pentru instituțiile de stat și pe bază de outsourcing la nivelul instituțiilor locale;
  • fortificarea capacităților Inspecției Financiare pentru a deveni nu atât un organ de control ce constată abaterea, cât unul care ajută la prevenirea greșelilor și a fraudelor prin sisteme de analiza digitală.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

746 vizualizări

Data publicării:

23 Februarie /2023 07:57

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

guvern Moldova | plan de activitate | dezvoltare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon