24
01 2018
2070

25 ianuarie - ultimul termen de prezentare a formelor IALS14 şi INR14

Serviciul Fiscal de Stat informează că la 25 ianuarie 2018 expiră termenul de prezentare a Notelor de informare (forma IALS 14) şi (forma INR 14). Formularele și modul de completare a acestora sunt aprobate prin Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014. Concomitent cu obligația de prezentare a informațiilor indicate, plătitorii veniturilor sunt obligați să prezinte până la 1 martie 2018 beneficiarului acestor plăți (cu excepţia celor ce au obţinut venituri conform art.901 şi art.91 alin.(1) din Codul fiscal) informația privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art.33-35 din Codul fiscal, suma deducerilor prevăzute la art.36 alin.(6) şi (7), precum şi suma impozitului reținut, în cazul reținerii. Informația aferentă veniturilor calculate și achitate în folosul persoanelor fizice și a impozitului pe venit reținut din acestea, care urmează să fie eliberată angajaților, se completează conform formularului, specificat în anexa nr.5 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22 august 2014. Concomitent, Serviciul Fiscal de Stat atenționează asupra faptului că în conformitate cu prevederile art.2601 din Codul fiscal neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăților a informației specificate la art.92 alin.(4) şi (41) din Codul fiscal de către persoanele care sunt obligate să rețină impozitul la sursa de plată, se sancționează cu amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare informație, dar nu mai mult de 5000 de lei. Informații suplimentare pot fi obținute la telefonul 0 8000 1525 (apel gratuit) a Centrului unic de apel.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.