14
09 2021
213

Circa 3850 persoane nu au înregistrat la SFS contractele de locațiune

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

 

Astfel, în perioada lunilor ianuarie – august 2021, la SFS au fost înregistrate 11 313 contracte de locațiune/chirie.

 

 
De asemenea, urmare a acțiunilor întreprinse au fost identificate 3849 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără înregistrarea în termen a contractelor.

 

Totodată, la 524 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 683,4 mii lei, penalități – 48,2 mii lei și amenzi – 95,9 mii lei.

 

SFS reamintește că, în conformitate cu art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului și se achită cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de SFS.

 

Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să-l înregistreze la SFS.


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.