Monitorul SFS

IFPS a desfăşurat un curs de încadrare a viitorilor contabili în domeniul raportării fiscale automatizate

Pentru a îmbunătăţi procesul de comunicare, Serviciul Fiscal de Stat abordează o strategie bazată pe dialog direct cu contribuabilii. În acest context, unul din obiectivele urmărite este familiarizarea viitorilor specialişti contabili cu serviciile electronice de raportare fiscală, întru simplificarea interacţiunii eventuale a acestora cu SFS în activitatea lor profesională. Reieşind din acest deziderat, la data de 14 mai curent în incinta Ministerului Finanţelor a fost desfăşurat un curs privind serviciile electronice fiscale, la care au participat studenţii facultăţilor de profil contabil, cu anul II de studii, ciclul I - licenţă. Cursul s-a desfăşurat cu tematica „Promovarea civismului fiscal prin consultanţă şi suport”, referindu-se cu prioritate la familiarizarea publicului cu serviciile menţionate. Evenimentul a fost deschis de către dl. Ion Prisăcaru, şeful IFPS, care a relevat importanţa profesiei contabile în sistemul socio-economic şi aspecte privind tendinţele de schimbarea a poziţiei şi imaginii SFS în relaţiile cu contribuabilii. Adiţional, şeful IFPS a comunicat că Serviciul Fiscal de Stat este disponibil să acorde pentru studenţi locuri de practică în domeniul controlului fiscal, cu posibilitatea ulterioară de încadrare în cîmpul muncii. Sesiunea a II s-a axat pe o prezentare a serviciilor electronice fiscale realizată de dna Natalia Plămădeală, şeful Direcţiei metodologie, evidenţă şi statistică fiscală, IFPS - care a vorbit despre SIA „Contul curent al contribuabilului”, şi dl. Alexandr Ghiţman, şeful Centrului de apel al Î.S. „Fiscservinform”. Astfel, A. Ghiţman a informat studenţii despre platforma principală de comunicare a SFS şi contribuabilii - fisc.md; despre compartimentele portalului servicii.fisc.md, pagina interna a IFPS, precum şi despre beneficiile, utilitatea şi funcţionalităţile serviciilor prestate în vederea automatizării procedurii de raportare fiscală, printre care:
  • „Declaraţie electronică”;
  • „Declaraţie rapidă”;
  • „Registrul general electronic al facturilor fiscale”;
  • „Colectarea informaţiilor din surse indirecte”;
  • „e-Factura”;
  • „Comanda on-line a formularelor tipizate”;
  • „Intrare autorizată”;
  • „Cadastrul Fiscal”.
Tinerii specialişti s-au arătat interesaţi de tematica abordată, participînd cu întrebări pentru a specifica informaţii privind sistemele dezvoltate de „Fiscservinform” şi implementate în sistemul fiscal, la care spicherii au oferit detalii necesare. Această acţiune, organizată de SFS, este direcţionată spre iniţierea şi încadrarea viitorilor contabili în domeniul raportării fiscale automatizate, pentru a stabili cu aceştia din start nişte raporturi de suport continuu acordat atît de către organul fiscal, cît şi de administratorul său tehnico-tehnologic - Î.S. „Fiscservinform”. Concomitent, reamintim că în cadrul întreprinderii funcţionează Incubatorul „Tînărul specialist în domeniul sistemelor informatice fiscale”. În acest context, invităm studenţii de a realiza practica de producere/licenţă/masterat în cadrul Î.S. „Fiscservinform”, care este specializată în administrarea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor informatice de importanţă statală. Pentru informaţii suplimentare şi înregistrare apelaţi Serviciul de instruire şi calificare profesională din cadrul Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822-032.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”

1492 vizualizări

Data publicării:

17 Mai /2014 09:20

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon