19
07 2016
1377

Majorarea gradului de conformare voluntară a contribuabililor – prioritate a organului fiscal

Conformarea voluntară este cel mai eficient și ușor mod prin care pot fi colectate veniturile bugetare, fiind un proces prin care contribuabilii voluntari își declară și achită totalmente la timp la bugetul public național obligațiile fiscale. În acest sens, popularizarea legislației fiscale și a conformării benevole sunt măsurile de bază pe care le întreprinde organul fiscal. De asemenea, sunt întreprinse un șir de acțiuni cu caracter proactiv, care au menirea informării și stimulării contribuabililor la declararea corectă și plata impozitelor și taxelor datorate bugetului. Astfel, pe parcursul lunii iunie a anului curent, Direcția Administrare Fiscală Râșcani a IFS Chișinău a expediat 200 de scrisori de conformare și a organizat 11 mese rotunde cu contribuabilii incluși în Programul de Conformare, în cadrul cărora au fost purtate discuții cu 90 de agenți economici. În cadrul ședințelor, contribuabilii au fost informați referitor la oportunitatea desfășurării activității de întreprinzător în conformitate cu prevederile cadrului legal, fiind îndemnați să-și revadă poziția cu privire la corectitudinea declarării benevole și achitarea obligațiilor fiscale. De asemenea, au fost informați despre răspunderea prevăzută de legislația în vigoare, în cazul nerespectării prevederilor legale și/sau în rezultatul practicării activității de întreprinzător ilegale sau tăinuirii veniturilor. Indiferent că acțiunile organului fiscal sunt orientate spre asigurarea benevolă a onorării depline și în termen a obligațiilor fiscale, unii contribuabili, la expirarea termenului legal de onorare a obligațiilor fiscale către buget, înregistrează restanțe. În acest context, în vederea încasării obligațiilor datorate la buget au fost organizate 11 ședințe mixte cu restanțieri la care au fost audiați 76 de contribuabili cu suma restanței 24138 mii lei, stabilindu-se termene limită de achitare a restanțelor. Drept rezultat, 25 contribuabili au achitat restanța în mărime de 951 mii lei, inclusiv BASS în sumă de 290,7 mii lei.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.