01
10 2019
538

Majorarea veniturilor la BPN din impozitul pe venit din transmiterea în posesie și/sau folosință a bunurilor imobiliare

În trimestrul trei al anului 2019, Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat o majorare a veniturilor la BPN aferent impozitului pe venit din transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare cu 42,8% față de trimestrul III al anului 2018. Potrivit datelor din Sistemul informațional al SFS la situația din 24 septembrie, în trimestrul III al anului curent la bugetul public național au fost încasate în total venituri obținute din transmiterea în posesie și/sau folosință a bunurilor imobiliare în sumă de 5,1 mil. lei, depășind veniturile trimestrului III al anului 2018 cu 1,5 mil. lei. Majorarea încasărilor impozitului pe venit din transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare în trimestrul III al anului 2019 a avut loc grație: a) creșterii gradului de responsabilitate civică și a culturii fiscale a cetățenilor; b) monitorizării permanente a procesului de identificare a proprietăților imobiliare ca posibil transmise în locațiune (arendă, uzufruct); c) conlucrării SFS cu autoritățile publice locale; d) acțiunilor de conformare a persoanelor fizice: popularizarea legislației, notificările, vizitele fiscale efectuate. Serviciul Fiscal de Stat va întreprinde și în continuare măsuri pentru asigurarea veniturilor la BPN aferente impozitului pe venit din transmiterea în posesie și/sau folosință a bunurilor imobiliare.

via | sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.