02
02 2016
1186

Ministerul Finanțelor a apreciat cu ”foarte bine” activitatea Serviciului Fiscal de Stat

La evaluarea performanțelor pentru 2015, Ministerul Finanțelor a apreciat cu ”foarte bine” activitatea Serviciului Fiscal de Stat, urmarea a exercitării, de către Fisc, a controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, asupra calculării corecte, vărsării depline şi la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale. Astfel, Ministerul Finanțelor a confirmat că SFS a asigurat executarea conformă și integrală a veniturilor la Bugetul Public Național și că a întreprins măsurile legale de reducere a restanțelor și a asigurat controlul asupra respectării legislaţiei în vigoare, inclusiv privind corectitudinea calculării şi vărsării depline şi la timp a obligațiilor fiscale. În acest context, este de remarcat că, potrivit datelor operative pentru 2015, SFS a reușit performanța de a asigura încasări peste sumele estimate inițial: la Bugetul de stat s-au acumulat 10.272.885,2 mii lei (100,2 %), sau cu circa 2 mlrd. lei mai mult față de 2014, la BUAT încasările sunt de 101,8 %, la BASS – 100,1 %, cu circa un mlrd. de lei mai mult față de 2014, la FAOAM încasările sunt de 101,3 %, sau cu aproape 20 la sută mai mult față de anul trecut. Astfel, veniturile la Bugetul public național au atins cota de 24.623.242,8 mii lei, sau cu circa 3 mlrd. mai mult față de 2014. Observată în dinamică, cota veniturilor la Bugetul de Stat administrate de SFS, în veniturile totale ale BS pentru perioada 2010-2015 indică o creștere considerabilă a aportului autorității fiscale naționale. Astfel, în 2010 SFS a asigurat 31 % din venituri, iar, în 2015, deja 42 %. Plus de aceasta, anul 2015 a fost marcat de o performanță istorică pe dimensiunea stingerii creanțelor față de Bugetul Public Național, SFS reușind, pentru prima dată după amnistierea fiscală, nu doar să nu admită creșterea restanțelor, ci să le reducă substanțial: în 2010 restanțele alcătuiau 1 146.1 mlrd. lei, ca, în 2014, să ajungă la 1674,5 mlrd. lei, și, în 2015, urmare a acțiunilor calificate ale SFS, să scadă la 1 035,8 mlrd. lei. Eficiența politicilor de modernizarea europeană a Serviciului Fiscal de Stat, exprimată prin îmbunătățirea substanțială a indicilor de activitate ai Fiscului, este demonstrată și de creșterea esențială a ponderii impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru contribuabilii monitorizați prin prisma Programului de conformare voluntară. Astfel, în industria prelucrătoare s-a înregistrat o majorare cu 189,96 % sau cu 0,0484 bani la un leu vânzări; construcții – majorare de 2,5 ori sau cu 0,0592 la un leu vânzări; comerțul cu ridicata și amănuntul – majorare de două ori și, respectiv, în transport și comunicații s-a majorat de trei ori. Este de menționat că aceste performanțe au fost atinse în condițiile în care controalele fiscale au fost reduse drastic, de la 74029, în 2013, la 60.400, în 2014, și, respectiv, la 49432, în 2015, totodată crescând considerabil eficiența executării acestora. Dacă, spre exemplu, în 2012, prin toate metodele de verificare, s-au calculat suplimentar 595964,9 mii lei, atunci, în 2015, sumele calculate suplimentar au atins cota de 1252936 mii lei, ceea ce se explică prin efectuarea controalelor în baza calculării în prealabil a factorilor de risc.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.