03
09 2013
1548

„Monitorul fiscal FISC.md” – poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

La data de 30 august curent a avut loc masa rotundă cu genericul „Monitorul fiscal FISC.md – poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat”, organizată de colegiul tehnic al ediției, care reflectă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat – revista „Monitorul fiscal FISC.md”.

La eveniment au participat Dl Ion Prisăcaru, Şef al IFPS,membrii colegiului redacţional: Gheorghe Cojocaru şi Iuri Lichii, Şefii adjuncţi ai IFPS, Vitalie Coceban, admnistrator al Î.S. „Fiscservinform”; Procopie Duca, Şef al Direcţiei administrare fiscală a sectorului Buiucani; Mihail Garmandir, şef al Secţiei contestaţii şi reprezentarea în instanţele de judecată, IFPS; Veaceslav Ciobanu, Administrator al „Optim Audit”S.R.L.; Sergiu Dumitraşcu, Manager, PwC Moldova; Liliana Agarcova, economist; partenerii PP „Monitorul Fiscal FISC.md” (în anii 2011-2012) – proiectul „USAID” Moldova, SA ”Moldova Agroindbank” BC, SA „Orange Moldova”, „Daac System Integrator”SRL şi autorii revistei: Maia Tverdohleb, Şef direcţie impozitarea persoanelor fizice IFPS; Veronica Vragaleva, Şef al Direcţiei administrarea impozitelor directe, IFPS; Olga Golban, inspector fiscal principal de stat, IFPS; Ludmila Gropa, inspector fiscal principal al Direcţiei administrarea impozitelor și taxelor locale, IFPS; Ludmila Lapiţcaia, doctor în economie, director companiei de audit „Europro-Audit”; Ludmila Skakunova, lector ACAP, altele. De asemenea la eveniment au fost prezenţi cititorii devotaţi care au venit cu idei şi propuneri de perfecţionare a publicaţiei.

În cadrul mesei rotunde a fost prezentată evoluţia revistei, rezultatele înregistrate şi perspectivele de dezvoltare a acesteia. Cititorii au evidenţiat progresul revistei din momentul lansării acesteia, nivelul înalt de profesionalism atât pe plan editorial cât şi pe cel tehnic. Tot aici ei au menţionat că revista ar trebui nu doar să „reflecte poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat” ci să aibă statut de Publicaţia oficială a Serviciului Fiscal.

Participanţii la eveniment au dat curs discuţiilor asupra dezvoltării revistei pe plan editorial, au menţionat idei pentru completarea revistei cu materiale informative pentru reprezentanţii businessului mic şi mijlociu. Adiţional, ei au avut posibilitatea de a se familiariza cu noile rubrici care urmează a fi implementate în curând, cum ar fi „Пользователь 1C” şi ”Уроки бухучета”. La cele prezentate a mai fost adăugat că pe viitor în paginile revistei atât pe suport de hârtie cât şi web vor fi oferite materiale explicative suplimentare cu privire la aplicarea legislaţiei fiscale, a standardelor de contabilitate naţionale şi internaţionale, cu scopul de a oferi un suport informativ pentru contabili, auditori şi alţi specialişti din domeniul contabil şi fiscal.

Tot aici s-a analizat posibilitatea organizării şi realizării unui suport prin intermediul reţelelor de socializare ca facebook-ul, skype-ul, etc pentru a putea primi instantaneu răspunsuri la întrebările adresate; a facilita accesul on-line la revistă şi la tot spectrul de servicii disponibile pe pagina web monitorul.fisc.md.

La finele evenimentului au fost decernaţi cu diplome de merit din partea conducerii revistei „Monitorul fiscal FISC.md” autorii, pentru aportul semnificativ adus la dezvoltarea revistei şi promovarea civismului fiscal, şi partenerii revistei, printre care – proiectul „USAID” (anul 2011), S.A. „Moldova Agroindbank” BC (2012), S.A. „Orange Moldova” (2012), „Daac System Integrator” S.R.L. (2012), pentru suportul adus în evoluţia publicaţiei periodice „Monitorul fiscal FISC.md”. Echipa „Monitorul fiscal FISC.md” a adus sincere mulţumiri pentru urări de bine, din partea tuturor invitaţilor, precum și a atenționat înaltă apreciere a parteneriatului nou creat cu ACAP.

Publicaţia periodică „Monitorul fiscal FISC.md” reflectă poziţia oficială a Serviciul Fiscal de Stat, reprezintînd pentru cititorii săi o sursă informaţională de încredere.

5 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.