Monitorul SFS

Onorarea obligațiilor fiscale – efect pozitiv asupra formării veniturilor statului

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în scopul realizării părții de venituri la bugetul public național, în primele 10 luni ale anului 2016, a continuat dezvoltarea parteneriatului între SFS și contribuabili, susținând o activitate apropiată de cetățeni și mediul de afaceri. Au fost întreprinse măsuri legale de reducere a restanțelor și a fost asigurată respectarea legislației fiscale în vigoare aferentă calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale. În acest context, a fost promovat spiritul de conformare voluntară a contribuabililor la prevederile legislației fiscale, fiind utilizată în acest scop o gamă largă de instrumente orientate în primul rând spre deservirea corectă a contribuabililor. Aceste acțiuni au contribuit la majorarea veniturilor la buget, întărirea disciplinei financiare și combaterea activității ilicite. Drept urmare, în perioada de referință, la Bugetul Public Național au fost acumulate venituri în sumă de 14887, 5 mil. lei, înregistrându-se o creștere de 1562,3 mil. lei, sau 11,7 la sută, în creștere față de perioada respectivă a anului 2015. Aportul municipiului Chișinău în veniturile totale pe țară este considerabil, constituind 66,7 procente. La Bugetul de Stat, încasările s-au majorat cu 821,6 mil. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, sau cu 13,2 la sută. Veniturile la Bugetul unităților administrativ-teritorial de asemenea au înregistrat o creștere cu 125,5 mil. lei, sau cu 10,5 procente față de nivelul perioadei similare a anului trecut. La Bugetul asigurărilor sociale de stat s-au virat cu 413,7 mil. lei în creștere în raport cu aceeași perioadă a anului trecut, sau cu 9,2 la sută. Acumulările la Fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au majorat cu 201,4 mln. lei, comparativ cu cele 10 luni ale anului 2015, sau cu 14,4 procente. Aceste rezultate au fost posibile grație bunei coordonări a activității SFS în întregime, precum și contribuabililor, care au ales să se conformeze voluntar, conștientizând că impozitele sunt prețul pe care îl plătim pentru a avea o societate prosperă. Acest fapt este demonstrat de creșterea ponderii impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru contribuabilii monitorizați prin prisma Programului de conformare, care s-a majorat cu 35,48 procente, comparativ cu 31.12.2015. Pe parcursul a 10 luni ale anului 2016, au fost identificate persoane care practică în mod ilicit comerțul în piețe și stradal, servicii de frizerie, taximetrie, lucrări de cultivare a pământului cu mijloace tehnice cu întocmirea a 2149 procese-verbale, în baza cărora au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 2386,3 mii lei, din care 789,5 mii lei achitate în perioada de gestiune, folosindu-se de dreptul de reducere a amenzii în mărime de 50% în cazul achitării în termen de 3 zile. Ca rezultat al monitorizării contribuabililor supuși verificărilor, 1606 contribuabili au fost aduși în cadrul legal: înregistrate întreprinderi, eliberate patente de întreprinzător, încheiate contracte de locațiune, angajați legal în întreprinderi.

via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1191 vizualizări

Data publicării:

07 Noiembrie /2016 10:30

Domeniu:

Legislație fiscală | Noutăți fiscale

Etichete:

obligaţie fiscală | legislația fiscala | venituri | SFS | mediul de afaceri

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon