18
10 2018
888

Persoanele fizice au achitat impozitul pe bunurile imobiliare în proporție de 90%

Circa 127,8 mil. lei au fost acumulate la buget din impozitul pe bunurile imobiliare care a fost achitat de către 425,6 mii persoane fizice. Suma calculată spre achitare pentru anul 2018 constituie 142,2 mil. lei. Reieșind din suma înregistrată la ultima zi de achitare - 15 octombrie, au fost încasate 89,87%. Proprietarii de imobile care au achitat integral impozitul menționat până la data de 30 iunie, au beneficiat de reducere de 15 la sută din suma impozitului calculat. Astfel, circa 85% dintre persoanele care au achitat impozitul în termenii indicați, au efectuat plata până la data de 30 iunie, la buget fiind acumulate 102,5 mil. lei sau 72% din suma calculată. SFS reiterează că impozitul pentru bunurile imobiliare și/ sau impozitul funciar se achită în părți egale, nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie ale fiecărui an. Persoanelor care nu au achitat în termen impozitul pe bunurile imobiliare li se va calcula penalitate – 0,0384 % pentru fiecare zi de întârziere din suma impozitului pe imobil imobiliar neachitat. Pentru informații suplimentare, urmează să Vă adresați Serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor din componența primăriilor, în raza căreia este amplasat bunul imobil sau la Centrul unic de apel al SFS 080001525, apel gratuit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.