12
05 2015
1512

Privind corectitudinea reflectării în factura fiscală a preţului pentru mărfurile social-importante

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu multiplele adresări privind modificarea punctului 8 din art.10 al Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”, în redacția Legii nr. 71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28 aprilie 2015), comunică următoarele.

Conform modului de completare a facturii fiscale, prevăzut în Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010, în coloana 10.9 “Altă informaţie”, pentru mărfurile social-importante pentru care, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.547 din 4 august 1995 cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor), este reglementat adaosul comercial, la fiecare etapă de comercializare se va indica preţul de achiziţie/livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ. Informaţia referitor la preţuri se înscrie iniţial de către producător sau importator, fiind transcrisă ulterior de fiecare furnizor.

Potrivit pct.1 din Instrucţiunea menţionată, preţ de achiziţie constituie preţul producătorului de peste hotare/reprezentantului oficial al acestuia, diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate, a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare), recalculat în moneda naţională (lei), conform cursului de schimb valutar oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării operaţiunii de vămuire.

Preţul de livrare este preţul producătorului autohton diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare.

Potrivit art.3 din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 „Cu privire la comerţul interior” (Monitorul Oficial nr.206-209/681 din 22 octombrie 2010), preţ de vînzare reprezintă preţul final al unei unităţi de produs sau al unei cantităţi din produs, incluzînd TVA şi toate celelalte taxe.

Astfel, ţinînd cont de faptul că atît preţul de achiziţie (în cazul mărfurilor importate), cît şi preţul de livrare (în cazul mărfurilor autohtone) include TVA, la completarea facturii fiscale, în boxa 10.9 preţul (de achiziţie/livrare) se înscrie inclusiv TVA.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.