15
07 2020
1559

Rambursarea sumelor TVA din buget

Serviciul Fiscal de Stat informează agenții economici înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA că, prin Legea nr.60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative a fost aprobat Programul de rambursare a TVA. Esența acestuia constă în acordarea plătitorilor TVA a dreptului la rambursarea din buget a sumelor TVA înregistrate spre deducere pentru perioada ulterioară.
 
Astfel, dacă plătitorii TVA, conform Declarației privind TVA pentru decembrie 2019, au înregistrat sume aferente deducerii în perioada fiscală următoare, aceștia au dreptul la rambursarea sumelor TVA spre deducere pentru perioada ulterioară reflectate în declarațiile privind TVA în perioadele fiscale pentru care se solicită rambursarea. Perioada este cuprinsă între luna ridicării stării de urgență (luna mai 2020) și luna decembrie 2020.

 

Menționăm că, potrivit prevederilor Legii nr.60 și ale Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, suma maximală a rambursării este limitată la nivelul sumei impozitelor salariale achitate pentru perioada fiscală pentru care se solicită rambursarea TVA.

 

Pentru a solicita rambursarea, este necesar de a depune o cerere (conform anexei la Regulament) la Direcția generală administrare fiscală din aria de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari, după caz. Cererea poate fi expediată și la adresa de e-mail, cu aplicarea semnăturii electronice. Datele de contact ale Direcțiilor generale administrare fiscală pot fi vizualizate aici  sau în Anexa nr.2 din Regulament.

 

Termenul de examinare a cererii este de 25 de zile lucrătoare, în cadrul căruia se efectuează un control tematic a corectitudinii determinării sumei TVA spre rambursare.

 

SFS încurajează contribuabilii să beneficieze de oportunitatea stabilită prin legislație și să solicite rambursarea sumei TVA.

 

Recomandăm să examinați și Programul de rambursare a TVA: modul de determinare, acordare și contabilizare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.