25
07 2016
7529

Răspunderea contravenţională pentru încălcările fiscale

Vă prezentăm informația generalizată despre tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea contravențională pentru ele în vigoare, inclusiv cele operate prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată în MO nr. 184-192 din 01 iulie 2016 și Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 153 din 1 iulie 2016, publicată în MO nr. 215-216 din 19.07.2016
Tipul de 
încălcare fiscală:
Mărimea sancţiunilor,
 amenzilor
Note
Desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător fără înregistrare 
la Camera Înregistrării de
Stat sau la o altă autoritate 
publică competentă conform legii ori 
cu act de
înregistrare declarat nevalabil,(art. 263
alin. (1) din Codul Contravenţional)
De la 50 la 150 de 
unităţi convenţionale
-
Desfăşurarea unei activităţi de 
întreprinzător fără autorizaţie, licenţă
sau certificat, eliberate de autoritatea 
competentă în temeiul legii,(art. 263
alin. (4) din Codul Contravenţional)
de la 100 la 300 de 
unităţi convenţionale
-
Desfăşurarea activităţii de întreprinzător 
fără înregistrarea în termen a
modificărilor operate în actele de 
constituire, precum şi a datelor privind
schimbarea conducătorului
 (managerului) ori a sediului,(art. 263
alin. (5) din Codul Contravenţional)
10 unităţi convenţionale-
Desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător cu încălcarea dreptului 
la firmă
(denumire), stabilit de lege, şi 
a modului de utilizare a firmei,(art. 263
alin. (6) din Codul Contravenţional)
de la 10 la 30 de unităţi
convenţionale
-
Desfăşurarea activităţii de întreprinzător 
fără emblemă comercială sau fără
marcă de producţie obligatorie prin 
lege,(art. 263
alin. (7) din Codul Contravenţional)
de la 10 la 35 de 
unităţi convenţionale
-
Prezentarea spre înregistrare de 
acte sau informaţii neautentice (false),
(art. 263
alin. (8) din Codul Contravenţional)
de la 20 la 75 de 
unităţi convenţionale
-
Nerespectarea ordinii şi a modului 
de calculare a primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală,(art. 266
alin. (1) din Codul Contravenţional)
de la 15 la 50 de
unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere
-
Neachitarea, achitarea tardivă sau 
achitarea incompletă a primelor de
asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală în formă de contribuţie procentuală
la salariu şi la alte recompense la 
care, conform legislaţiei, se calculează
primele menţionate,(art. 266
alin. (3) din Codul Contravenţional)
de la 20 la 50 de
unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere.
-
Neprezentarea în
termenul stabilit de legislaţie a dării 
de seamă privind calcularea şi plata
primelor de asigurare obligatorie 
de asistenţă medicală, a listelor de evidenţă
nominală a persoanelor asigurate 
angajate, precum şi a modificărilor survenite
în liste,(art. 266
alin. (4) din Codul Contravenţional)
de la 10 la 20 de
unităţi convenţionale aplicată
 persoanei cu funcţie 
de răspundere
-
Încălcarea termenelor de plată 
pentru achitarea facturilor la procurarea
produselor agroalimentare uşor 
perisabile,(art. 273
alin. (5) din Codul Contravenţional)
de la 50 la 100 de unităţi
convenţionale în cazul 
persoanei fizice;,de la 200 
la 400 de unităţi convenţionale în
cazul persoanei juridice.
-
Solicitarea/încasarea de la furnizor 
a plăţilor pentru serviciile care nu
sînt incluse în costul de achiziţie 
al produselor (taxe de raft, costuri pentru
extinderea reţelei de distribuţie/
amenajare a suprafeţei de vînzare, costuri
pentru publicitate şi pentru 
promovarea produselor,(art. 273
alin. (5¹) din Codul Contravenţional)
de la 50 la 100 de unităţi 
convenţionale în cazul 
persoanei fizice;,de la 
200 la 400 de unităţi 
convenţionale în cazul 
persoanei juridice
Nou!,În
vigoare de la 19 iulie 2016
Admiterea de către administraţia 
pieţei a comercializării în piaţă a
mărfurilor industriale nealimentare 
şi alimentare de către persoane fizice şi
juridice care nu sînt înregistrate, 
conform legii, în calitate de subiecţi ai
activităţii de întreprinzător sau
 care nu posedă patentă pentru 
dreptul de a
desfăşura activitate comercială,(art. 275
alin. (2) din Codul Contravenţional)
de la 300 la 400 de 
unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu funcţie
de răspundere
-
Comercializarea cu amănuntul a produselor 
petroliere principale şi/sau a
gazelor lichefiate fără dispozitive 
de alimentare utilate cu aparate de casă şi
de control cu memorie fiscală 
conectate la distribuitor (sistem 
de măsurare şi
înregistrare a produselor petroliere 
principale şi/sau a gazelor lichefiate)
ori utilizarea, în procesul de comercializare,
 a unor astfel de dispozitive
defecte, fără verificare metrologică 
sau nesigilate în modul stabilit,(art. 277
alin. (2) din Codul Contravenţional)
500 de unităţi convenţionale-
Lipsa la staţia certificată de alimentare 
cu produse petroliere principale
şi gaze lichefiate a documentelor de
 forma stabilită în actele normative în
vigoare (registrul de evidenţă a 
produselor petroliere recepţionate, raportul
de schimb, raportul privind datele 
înregistrate în aparatul de casă şi de
control), ţinerea lor nesistematică 
sau înscrierea în ele a unor date
neveridice,(art. 277
alin. (3) din Codul Contravenţional)
de la 150 la 200 de unităţi
convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de 
răspundere;,500 de
unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice.
-
Intervenţia sau modificarea nesancţionată
 a dispozitivelor de alimentare cu
produse petroliere principale şi/sau 
cu gaze lichefiate utilate cu aparate de
casă şi de control cu memorie fiscală 
conectate la distribuitor (sistem de
măsurare şi înregistrare a produselor
 petroliere principale şi/sau a gazelor
lichefiate),(art. 277
alin. (6) din Codul Contravenţional)
de la 150 la 500 de 
unităţi convenţionale.
-
Recepţionarea plăţilor pentru produsele
 petroliere principale şi gazele
lichefiate comercializate cu amănuntul 
în alt loc decît la ghişeul de plată al
staţiei certificate de alimentare cu 
produse petroliere principale şi gaze
lichefiate,(art. 277
alin. (8) din Codul Contravenţional)
de la 30 la 50 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei
 fizice;,de la 100 la 150 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei 
cu funcţie de
răspundere;,500 de
unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice.
-
Comercializarea pe piaţa internă a 
motorinei importate pentru consum
propriu sau utilizarea ei în alte 
scopuri decît pentru consum propriu, dacă
aceste acţiuni nu constituie infracţiune,
(art. 277
alin. (9) din Codul Contravenţional)
de la 100 la 150 de unităţi
convenţionale aplicată 
persoanei fizice;,de la 150 la 
300 de unităţi
convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de 
răspundere;,de la 150 la
500 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice
-
Împiedicarea exercitării atribuţiilor de 
control sau refuzul de a prezenta
documentele ce reflectă activitatea
 economico-financiară a organizatorului
jocurilor de noroc, sau prezentarea 
de date falsificate,,(art.
277¹ alin. (1) din Codul Contravenţional)
de la 100 la 150 de unităţi
convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de 
răspundere;,de la 150 la
200 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice
-
Desfăşurarea activităţii în domeniul 
jocurilor de noroc fără licenţă sau cu
licenţa suspendată /retrasă, sau cu 
licenţa nevalabilă,,(art.
277¹ alin. (2) din Codul Contravenţional)
de la 100 la 200 de unităţi
convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de 
răspundere;,de la 200 la
300 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice
-
Nerespectarea regulilor de joc sau 
organizarea jocului de noroc după reguli
ce nu corespund cerinţelor legislaţiei cu 
privire la jocurile de noroc şi ale
altor acte normative, inclusiv folosirea 
utilajului de joc produs cu mai mult
de 10 ani în urmă sau nedeclararea la 
licenţiere a unităţilor structurale
şi/sau utilajului folosit (fiecare automat 
de joc cu cîştiguri băneşti şi
fiecare masă de joc),(art.
277¹ alin. (4) din Codul Contravenţional)
de la 200 la 300 de unităţi
convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de 
răspundere;,de la 400 la
500 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice
-
Exploatarea maşinilor de casă şi 
control fără memorie fiscală, defectate,
nesigilate, nesigilate /neînregistrate 
de /la organul fiscal sau în lipsa
contractului valid de asistenţă tehnică 
cu prestatorul autorizat,(art. 2931
alin. (1) din Codul Contravenţional)
50 de unităţi convenţionale
 aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere
-
Deteriorarea sau distrugerea premeditată
 a maşinii de casă şi control ori
înlocuirea premeditată a memoriei fiscale 
sau a programului de aplicaţie al
maşinii de casă şi control,(art. 2931
alin. (2) din Codul Contravenţional)
150 de unităţi convenţionale
 aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere
-
Degradarea,
pierderea, nimicirea, lipsa registrului 
maşinii de casă şi control, legalizat
în modul stabilit, pentru înregistrarea 
cronologică a datelor fiscale stocate
în memoria fiscală ori completarea lui
 neregulată sau incompletă (inadecvată),
(art. 2931
alin. (3) din Codul Contravenţional)
50 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere
-
Efectuarea decontărilor cu consumatorii 
fără utilizarea maşinii de casă şi
control sau emiterea (perfectarea) 
bonului de casă (bonului de plată în
cazurile prevăzute de actele normative) 
fără toate elementele obligatorii, sau
emiterea (perfectarea) bonului de 
casă (bonului de plată în cazurile prevăzute
de actele normative) de o valoare ce 
nu corespunde sumei achitate real, sau
nepredarea premeditată a bonului 
de casă (bonului de plată în cazurile
prevăzute de actele normative) 
consumatorului, înlocuirea bonului 
de casă sau predarea premeditată a 
altui document
consumatorului, precum aviz de plată
în numerar, factură, bon de comandă-
livrare, notă de plată, buletin de schimb
valutar,(art. 2931 alin. (4) din Codul
Contravenţional)
50 de unităţi convenţionale-
Existenţa excedentului sau deficitului 
de mijloace băneşti în caseta
(sertarul) pentru bani a maşinii de 
casă şi control sau în alt loc special
destinat primirii şi păstrării temporare
 a mijloacelor băneşti din activitatea
curentă, ce depăşeşte o unitate 
convenţională,(art. 2931
alin. (5) din Codul Contravenţional)
50 de unităţi convenţionale-
Neimprimarea benzilor de control 
sau nimicirea lor pînă la expirarea
termenului de păstrare (arhivare),
(art. 2931
alin. (6) din Codul Contravenţional)
100 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei 
cu funcţie de răspundere
-
Lipsa la vedere a anunţului prin 
care se atenţionează consumatorul despre
dreptul de a cere bonul de casă 
(de forma şi conţinutul stabilit) şi obligaţia
de a-l prezenta la examinarea 
eventualei reclamaţii,(art. 2931
alin. (7) din Codul Contravenţional)
75 de unităţi
convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie 
de răspundere.
-
Degradarea, pierderea, nimicirea,
 lipsa cărţii tehnice (paşaportului) sau a
cartelei de înregistrare, sau a 
registrului de evidenţă a serviciilor de
asistenţă tehnică pentru maşina de 
casă şi control,(art. 2931
alin. (8) din Codul Contravenţional)
50 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu 
funcţie de răspundere
-
Desfăşurarea activităţilor de instalare,
 reparare, deservire tehnică a
maşinilor de casă şi control fără a
deţine certificatul de înregistrare
în calitate de centru de asistenţă 
tehnică pentru maşinile de casă şi de
control cu memorie fiscală respectivă 
sau desfăşurarea activităţilor de
instalare, reparare, deservire tehnică 
cu certificatul de înregistrare cu
termenul de valabilitate expirat, sau
 perfectarea incompletă (inadecvată) a
registrului de evidenţă a serviciilor 
de asistenţă tehnică pentru maşina de
casă şi control,(art. 2931
alin. (9) din Codul Contravenţional)
100 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei fizice;,150 de
unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere
-
Exploatarea (inclusiv asistenţa tehnică)
 a maşinilor de casă şi control
excluse din Registrul unic al maşinilor 
de casă şi control, precum şi a celor
scoase de la evidenţă (înregistrare)
 la organul fiscal,(art. 2931
alin. (10) din Codul Contravenţional)
de la 50 la 100 de unităţi
convenţionale aplicată 
persoanei fizice;,de la 
100 la 200 de unităţi
convenţionale aplicată
 persoanei cu funcţie de
 răspundere;,de la 200 la
300 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei juridice
-
Încălcarea regulilor de păstrare şi 
de evidenţă a blanchetelor de strictă
evidenţă,(art. 299
alin. (1) din Codul Contravenţional)
de la 20 la 30 de 
unităţi convenţionale
-
Evaziunea fiscală a persoanelor 
fizice care nu practică activitate de
întreprinzător prin eschivarea de la
 prezentarea declaraţiei cu privire la
impozitul pe venit sau prin includerea 
în declaraţie a unor date denaturate,
dacă suma impozitului pe venit care
 trebuia să fie achitat nu depăşeşte 2500 de
unităţi convenţionale,(art. 301
alin. (1) din Codul Contravenţional)
de la 100 la 150 de 
unităţi convenţionale.
Nu se aplică sancţiune 
în cazul în care impozitul 
pe venit ce urmează a fi
achitat este mai mic de 
100 de unităţi 
convenţionale,(art. 301
alin. (2) din 
Codul Contravenţional)
Neprezentarea în termenul stabilit 
de legislaţie a dării de seamă 
fiscale,(art. 3011 din Codul Contravenţional)
de la 10 la 20 de unităţi 
convenţionale aplicată 
persoanei cu funcţie de
răspundere.
-

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.