Monitorul SFS

Reformarea SFS – în atenția instituțiilor financiare internaționale, a mediului de afaceri și a celui asociativ

Modernizarea europeană a Republicii Moldova dictează o nouă abordare a relației dintre autoritatea fiscală şi contribuabil, bazată pe transparență şi corectitudine, iar principiile majore ale acestei reforme sunt transparența, simplificarea şi reducerea costurilor de onorare a obligațiunilor față de buget – la nivelul agenților economici, şi a costurilor de administrare fiscală – la nivelul autorității fiscale, a declarat Șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul Mesei rotunde ”Modernizarea Serviciului Fiscal de Stat în beneficiul contribuabililor”. Evenimentul s-a desfășurat cu concursul SFS, FMI, BM, OECD, Agenției Fiscale Suedeze și Monitorul Fiscal Fisc.md. Cu referință la subiectele abordate, Ion Prisăcaru a menționat că a fost elaborat un proiect de lege care prevede revizuirea statutului juridic al Serviciului Fiscal de Stat şi abilitarea SFS cu atribuţii suplimentare de administrare fiscală, precum dreptul la anchetă penală, dreptul și obligațiunea de a oferi contribuabililor comentarii ale legislației fiscale etc. În acest context, Șeful SFS a specificat că, potrivit opiniei experţilor internaţionali, din motivul întreruperii consecutivității acţiunilor demarate de către organele fiscale, care ulterior sunt preluate de organele de urmărire penală, se tergiversează urmărirea penală a fraudelor fiscale, se favorizează survenirea cazurilor de modificare a probelor obţinute, recalificarea acţiunilor infractorilor şi, ulterior, chiar încetarea urmăririi penale sau clasarea cauzelor pornite. Sistemul actual de selectare, transmitere şi investigare a posibilelor fraude fiscale nu se soldează cu condamnări în justiţie. Concomitent şi practica internaţională demonstrează eficienţa delegării organelor fiscale cu împuterniciri de urmărire penală. Spre exemplu în Estonia, Irlanda, Olanda, în cadrul administrației fiscale, au fost create departamente şi secții de investigare şi urmărire penală a fraudelor fiscale. Prezenți la întrunire, ministrul Finanțelor al Republicii Moldova, Anatol Arapu, Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova, Armine Khachatryan, Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, expertul Agenției Fiscale Suedeze, Carina Silbo, alte persoane oficiale și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai sectorului asociativ, au opinat asupra subiectelor discutate, fiind promovată ideea de modernizare și eficientizare a administrării fiscale în Republica Moldova. Anatol Arapu a mai punctat dificultățile pentru administrarea fiscală, generate pe segmentul de Est al hotarelor țării, iar Veaceslav Ioniță a menționat că, în 2013, veniturile la buget administrate de către SFS au crescut considerabil, echivalându-le, practic, pe cele realizate de către Serviciul Vamal. Astfel, se atestă o tendință pozitivă de creștere, ca pondere în Produsul Intern Brut și veniturile Bugetului Public Național, diminuându-se decalajul dintre veniturile administrate de SFS și cele administrate de Serviciul Vamal.

via www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1833 vizualizări

Data publicării:

22 Mai /2014 14:59

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon