03
03 2021
498

Rezultatele tratamentelor de conformare voluntară

Serviciul Fiscal de Stat a aplicat, în perioada anului 2020, tratamente de conformare voluntară față de un eșantion selectat de persoane fizice, posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor, care au înregistrat o diferență semnificativă dintre veniturile declarate și ieșiri/intrări de fonduri.
 
Ca rezultat al măsurilor de conformare aplicate față de persoanele fizice selectate, 14 dintre acestea au prezentat declarațiile privind impozitul pe venit, declarând venituri obținute în sumă de 3,8 mil. lei și impozit pe venit în sumă de 520,9 mii lei.

 

Concomitent, în scopul majorării nivelului de disciplină fiscală și minimalizarea cazurilor de eschivare de la plata impozitului pe venit, de către SFS au fost aplicate măsuri de conformare față de persoanele fizice care au obținut venituri din prestarea serviciilor către companii IT nerezidente, rețele de socializare (Google Ireland LTD și Facebook Ireland LTD). Astfel, 161 de contribuabili s-au conformat voluntar și au prezentat declarațiile cu privire la impozitul pe venit, declarând venit impozabil obținut în valoare de 19,9 mil. lei și impozit pe venit în sumă de 2 mil. lei.

 

Menționăm că, potrivit Codului fiscal, subiecții impunerii cu impozit pe venit sunt „persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova”.

 

În acest sens, SFS reamintește despre necesitatea conformării voluntare la respectarea legislației în vigoare a RM în partea ce ține de declararea veniturilor obținute și achitarea impozitului pe venit. La data de 30 aprilie 2021 survine termenul limită de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2020.

 

Totodată, reiterăm că, sarcina de bază a SFS constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.