26
02 2018
790

Ședință de totalizare a activității Serviciului Fiscal de Stat pentru 2017 și prioritățile pentru 2018

Peste 90 de angajați ai Serviciului Fiscal de Stat de pe întreg teritoriul țării s-au întrunit într-o ședință de totalizare a activității. Conducerea Ministerului Finanțelor și cea a SFS care au audiat raportul privind rezultatele activității Serviciului Fiscal de Stat pentru 2017 și prioritățile pentru 2018. Şedința a avut loc la finele săptămânii trecute şi a fost deschisă de discursul directorului SFS, Serghei Pușcuța, care a menționat cele mai relevante activități realizate de echipa SFS: reforma SFS, desemnarea procentuală, activitatea independentă, taxa pentru poluarea mediului, impozitul pe venit, serviciile fiscale electronice, îmbunătățirea activității de conformare fiscală, gestionarea restanțelor la BPN, executarea părții de venituri (încasări) la buget, evaluarea angajaților și creșterea nivelului de profesionalism, factura comasată și altele. În cadrul evenimentului șefii de direcții regionale au prezentat rapoarte de activitate pe diverse segmente, cum ar fi administrarea fiscală, deservirea persoanelor fizice și celor juridice, controlul fiscal și gestionarea arieratelor. La finele reuniunii participanții au determinat prioritățile pentru anul 2018. Astfel, pentru anul curent Serviciul Fiscal de Stat va axa activitatea pe dezvoltarea sistemului informațional în vederea optimizării proceselor de administrare fiscală și oferirii contribuabililor a serviciilor de calitate, cu accent pe următoarele priorități: 1. Îmbunătățirea procesului de deservire și conformare fiscală. 2. Dezvoltarea și modernizarea sistemului informațional fiscal. 3. Îmbunătățirea proceselor de control fiscal și creșterea eficienței acestora. 4. Consolidarea managementului arieratelor prin îmbunătățirea proceselor aferente. 5. Dezvoltarea resurselor umane și consolidarea capacităților instituționale. 6. Extinderea căilor de cooperare internațională. La compartimentul dezvoltării sistemului informațional, SFS a planificat implementarea mai multor proiecte ce țin de prestarea serviciilor electronice destinate contribuabililor, printre care: • Dezvoltarea modulului „Contul unic” din cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului”; • Elaborarea și implementarea serviciului online de achitare a impozitelor și taxelor pentru persoane fizice cetățeni; • Dezvoltarea SIA ,,e-Cerere” prin implementarea a trei module noi: - modulul ,,Contracte de locațiune – persoane fizice”; - modulul ,,Gestionarea patentei de întreprinzător”; - modulul „Înregistrarea activității independente”.Automatizarea procesului de eliberare a certificatului de autorizare a centrului de asistență tehnică a mașii de casă și control.


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.