26
09 2013
1679

Serviciul Fiscal de Stat va continua procesul de identificare şi de combatere a activităţilor agenților economici, care se eschivează de la plata taxelor şi impozitelor la Bugetul Public Național

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a depistat un şir de nereguli în activitatea agentului economic “Agro-Mondial” şi, în sensul conformării fiscale şi asigurarea calculării și achitării depline la buget a impozitelor şi taxelor, au fost întreprinse un șir de acţiuni, inclusiv controale operative. Este de remarcat faptul că angajaţii fiscali monitorizează exclusiv activitatea acestui agent economic, comercianţii care activează pe teritoriul pieţei nominalizate nefiind obiectul investigaţiilor realizate de către organele fiscale. Rezultatele verificărilor au indicat diverse încălcări admise de către acest agent economic, precum nereflectarea deplină în evidenţa contabilă a plăţilor, desfăşurarea de activităţi economice ilicite etc. S-a constatat, astfel, un caz de evaziune fiscală de proporţii, exprimat prin diminuarea bazei de impozitare prin diferite căi şi metode. Administraţia pieţei, ce aparține “Agro-Mondial” S.R.L, a fost anunțată în repetate rânduri în vederea soluționării și eliminării neregulilor depistate. Cu toate acestea, administraţia nu s-a conformat solicitărilor angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat, fapt demonstrat prin controalele fiscale operative. Plus de aceasta, administraţia pieţei refuză să colaboreze cu funcţionarii fiscali, ajungând până la a întreprinde acţiuni de a bloca accesul funcţionarilor fiscali pe teritoriul respectivei pieţi, precum şi în contabilitatea întreprinderii. Doar urmare a refuzului repetat al administraţiei de a pune la dispoziţia funcţionarilor fiscali documentele în baza cărora se reflectă operaţiunile în contabilitate, a survenit necesitatea de a bloca conturile acestui agent economic. În acest context, IFPS intervine cu precizările de rigoare, adresate administraţiei, comercianţilor de la această piaţă, instituţiilor statului cu drept de investigare, dar şi instituţiilor media care reflectă derularea acestui caz. Vom preciza, în primul rând, că autoritatea fiscală nu deţine împuterniciri de a închide o piaţă sau alta, motiv speculat cu rea-voinţă în montarea unor comercianţi împotriva angajaţilor SFS. În al doilea rând, informăm comercianţii loiali, care practică activitate economică pe teritoriul acestei pieţi, că pot să-şi desfăşoare liniştit activitatea în continuare şi că autoritatea fiscală nu are obiecţii faţă de ei. De asemenea, îndemnăm instituţiile media să reflecte subiectul prin consultarea tuturor părţilor implicate, ceea ce va oferi opiniei publice o imagine veridică a celor întâmplate. Pe final, reiterăm repetat că Serviciul Fiscal de Stat va continua procesul de identificare şi de combatere a activităţilor agenților economici, care prejudiciază procesul de achitare a veniturilor la Bugetul Public Național. Faţă de evaziunea fiscală, poziţia noastră este fermă: nu vom accepta nici un derapaj de la respectarea legilor şi vom continua să identificăm şi să combatem acest fenomen.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.