12
10 2021
139

SFS: în primele nouă luni au fost înregistrate 13 236 contracte de locațiune

Serviciul Fiscal de Stat permanent întreprinde măsuri de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune. Astfel, în perioada lunilor ianuarie – septembrie 2021, la SFS au fost înregistrate 13 236 contracte de locațiune/chirie.

 

De asemenea, urmare a acțiunilor întreprinse de autoritatea fiscală, au fost identificate 4 333 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără înregistrarea în termen a contractelor.

 

Totodată, la 562 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată în buget: plăți de bază – 703 mii lei, penalități – 50 mii lei și amenzi – 101,6 mii lei.

 

SFS reamintește că, în conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

 

Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la SFS. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de organul fiscal.

Recomandăm să examinați și: 

Impozitarea și declararea veniturilor obținute de către persoanele fizice locatori de la transmiterea în arendă a proprietăţii imobiliare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.