02
02 2018
1235

SFS protejează drepturile salariaţilor

Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat, în perioada 01 aprilie – 31 decembrie 2017, câteva campanii de conformare voluntară a contribuabililor cu risc sporit de utilizare a muncii nedeclarate și achitarea ,,salariului în plic”. Acțiunile au vizat verificarea și monitorizarea respectării legislației în domeniul raporturilor de muncă și protejării drepturilor salariaților. În vederea popularizării prevederilor legislației (Codul muncii, Legea salarizării nr.847 din 14 februarie 2017, Hotărârea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real), dar și sancțiunile pasibile de a fi aplicate la încălcarea raporturilor de muncă (art.551, 552 din Codul contravențional) în cazul utilizării muncii nedeclarate și achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă, Serviciul Fiscal de Stat a selectat 1027 contribuabili cu risc sporit de achitare a salariilor în plic”, în scop de minimizare a fenomenului, prin determinarea acestora să calculeze, să declare și să achite integral plățile salariale și obligațiile fiscale aferente. Eșantionul selectat a fost monitorizat de către SFS prin efectuarea de vizite fiscale, desfășurarea ședințelor colective sau individuale cu agenții economici, derularea acțiunilor de popularizare a legislației. Ca rezultat al desfășurării acțiunilor, din analiza indicatorilor economici pentru perioada ianuarie-noiembrie 2017 s-a stabilit că fondul de salarizare declarat de către contribuabilii selectați cu scop de conformare pentru 11 luni ale anului 2017 constituie 709 064,1 mii lei sau cu 166 031,2 mii lei mai mult față de aceeaşi perioadă a anului 2016. Astfel, majorarea a constituit 30,6%. Acțiunile întreprinse cu scop de conformare voluntară și minimizare a fenomenului muncii ,,la negru” și practicii de achitare a ,,salariului în plic”, au contribuit la majorarea salariului mediu per angajator cu 43,7%. Acțiunile din perioada de referință ce au prevăzut prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul muncii au avut impact asupra majorării calculărilor la BPN administrate de SFS la compartimentul impozit pe venit din salariu: încasările au crescut cu 16,72% comparativ cu perioada similară a anului precedent, constituind 3 052 211,8 mii lei pentru 11 luni ale anului 2017 faţă de 2 614 987,9 mii lei ale anului 2016.


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.