18
12 2017
1074

Ultima săptămână de achitare a impozitului pe avere

Serviciul Fiscal de Stat reiterează: termenul limită de achitare a impozitului pe avere este data de 25 decembrie. Potrivit prevederilor Titlului VI1 din Codul fiscal al RM, persoanele fizice care, conform datelor reflectate în registrul bunurilor imobile la situația din 1 noiembrie 2017, au fost înregistrate în calitate de proprietari ai obiectelor impuneriibunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), precum și cotele-părți, a căror valoare constituie 1,5 mil. lei și mai mult, iar suprafața totală constituie 120 m2 și mai mult, sunt calificate drept subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere. Baza impozabilă a obiectelor impunerii constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale, pentru care se aplică impozitul pe avere la cota de 0,8%. Termenul de achitare a impozitului pe avere este data de 25 decembrie a anului de gestiune. Per total, în Republica Moldova sunt înregistrați 2287 de subiecți ai impunerii cu impozitul de avere, care la situația din 1 noiembrie 2017 corespund criteriilor stabilite. SFS a prezentat avizele de plată tuturor contribuabililor vizaţi. Suma impozitului pe avere, care a fost estimată spre a fi încasată în bugetul de stat în anul curent constituie 43, 52 mil. lei. În cazul neachitării obligațiilor fiscale aferente impozitului pe avere în termenul prevăzut de legislație, subiecților le vor fi aplicate majorări de întârziere pentru perioada care începe în ziua imediat următoare după scadența impozitului și se încheie în ziua plății efective, inclusiv (conform prevederilor art.228 din Codul fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.