26
03 2018
1210

Ultima zi de prezentare e declarațiilor privind impozitul pe venit pentru contribuabilii care desfășoară activitate de întreprinzător

Serviciul Fiscal de Stat informează: 26 martie este ultima zi în care contribuabilii care practică activitate de întreprinzător, care desfășoară activitate profesională și activitate independentă au obligația de a depune declarația privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2017. Astfel, pentru recepționarea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele juridice, SFS a extins programul de lucru pentru ziua de 26 martie 2018 (de la 08.00 până la 19.00). Reiterăm că pentru persoanele fizice cetățeni termenul de depunere a declarației privind impozitul pe venit a fost extins până la data de 2 mai. Obținerea accesului la serviciile fiscale electronice de către agenții economici se efectuează în urma prezentării pachetului necesar de documente conform Ordinului SFS nr. 232 din 17.07.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice și încheierea Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice pentru persoanele juridice. Concomitent, agenții economici trebuie să dispună și de semnătura electronică eliberată de către unul dintre prestatorii de servicii de certificare, acreditați în domeniul semnăturii electronice calificate. Conform art. 260 din Codul fiscal: • Neprezentarea dării de seamă fiscale se sancţionează cu amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 10000 lei pentru toate dările de seamă fiscale neprezentate. • Prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale se sancţionează cu amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv. • Prezentarea dării de seamă fiscale care conţine informaţie neautentică se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conţine informaţie neautentică, dar nu mai mult de 7000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate care conţin informaţii neautentice. Pentru orice informație atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot apela Centrul Unic de Apel al SFS: 0 8000 15 25.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.