14
09 2018
837

Unii prestatori de servicii cosmetologice și de frizer, sancţionaţi

În perioada estivală a anului curent, SFS a realizat mai multe acțiuni de monitorizare și control la agenții economici prestatori de servicii cosmetologice și de frizer, fiind depistate încălcări de ordin fiscal la 70 de contribuabili din domeniu, fiind aplicate sancțiuni în valoare de 376,2 mii lei. SFS a examinat (la nivel de țară) indicatorii declarați în primele 4 luni ale anului 2018 ai 771 de agenți economici din această sferă de activitate, fiind identificate riscurile de neconformare şi a demarat în mediul agenților economici prestatori de servicii cosmetologice și de frizer acțiuni de conformare. La 71 dintre aceștia au fost efectuate vizite fiscale; 7 contribuabili (cu grad de risc sporit) au fost monitorizați prin prisma controalelor fiscale faptice zilnice pe o perioadă de 2 săptămâni; activitatea a 120 de contribuabili a fost supusă controalelor fiscale operative, drept rezultat al cărora, în cazul a 70 de contribuabili, au fost stabilite încălcări de ordin fiscal și contravențional, aplicându-se sancțiuni; activitatea unui contribuabil a fost monitorizată prin prisma postului fiscal staționar. Acțiunile de monitorizare a contribuabililor prestatori de servicii cosmetologice și de frizer vor continua până la finele anului 2018. În acest context, SFS îndeamnă toți contribuabilii să se conformeze prevederilor legislației în vigoare. Notă: Scopul acțiunilor desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat este asigurarea unei administrări eficiente a contribuabililor, stabilirea și preîntâmpinarea cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare și conformarea agenților economici.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.