13
01 2020
1065

Veniturile la buget din contracte de locațiune au crescut cu 38,3%

Activitățile Serviciului Fiscal de Stat de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile continuă și au drept scop asigurarea unui nivel înalt de conformare fiscală în acest domeniu de activitate. Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 13217 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcțiile deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate. Ca urmare a transmiterii în locațiune a bunurilor imobile și drept rezultat al înregistrării contractelor de către SFS, pe parcursul anului precedent la buget au fost încasate venituri în sumă de 22,7 mil. lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului 2018 cu 6,3 mil. lei sau o creștere cu 38,3 %. Totodată, pe parcursul anului 2019, SFS a continuat acțiunile de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile. Drept rezultat, în perioada ianuarie – noiembrie au fost identificate 5344 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără înregistrarea contractelor conform legislației. Pentru aceeași perioadă, 4233 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației și au înregistrat la SFS 13217 contracte de locațiune/chirie. În același timp, au fost efectuate controale la 648 persoane fizice, fiind calculate suplimentar la buget plăți de bază – 715,2 mii lei, penalități – 37,8 mii lei și amenzi – 105,9 mii lei. SFS recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute. Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal din Republica Moldova. NOTĂ: Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția deservire fiscală), în raza căreia își au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.