Știri

O nouă Instrucțiune de evaluare a proiectelor de investiții capitale publice

În Monitorul Oficial din 13 decembrie a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 104 din 22 noiembrie 2023 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea proiectelor de investiții capitale publice.

 

Instrucțiunea are ca scop punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice, care se aplică tuturor proiectelor de investiții capitale publice finanțate din resursele bugetului de stat, inclusiv din resursele externe, fondurile de dezvoltare, precum și contribuției bugetului de stat la implementarea proiectelor din contul resurselor bugetare.

 

Conform Regulamentului, proiect de investiții capitale reprezintă cheltuieli aferente creării unui activ sau unui grup de active care au un scop comun și rezultate clar definite, care vor fi realizate într-un interval de timp stabilit, al cărui implementare are ca rezultat: crearea mijloacelor fixe noi sau reconstrucția, extinderea, restaurarea mijloacelor fixe existente.

 

Astfel, instrucțiunea descrie procedura de evaluare și determinare a eligibilității proiectelor de investiții capitale publice, care se include în anexă la legea bugetară anuală.

 

Eligibilitatea proiectelor de investiții capitale publice se determină de către Grupul de lucru pentru investiții publice instituit în cadrul Ministerului Finanțelor, în componența căruia sunt incluși șefi ai subdiviziunii MF responsabili de domeniile:  investiții capitale publice, politici și sinteza bugetară, politici bugetare sectoriale, datoria publică și asistența externă. În cadrul evaluării propunerilor de proiecte se va atribui un punctaj, un proiect urmând a fi considerat eligibil dacă i se atribuie cel puțin 7 puncte.

 

Pentru a fi eligibilă propunerea trebuie să întrunească criterii cantitative (rezumatul proiectului, analiza tehnică, analiza economico-financiară, evaluarea instituțională și de management, evaluarea impactului social și analiza riscurilor, dar și calitative (evaluarea juridică și evaluarea impactului de mediu).

 

Propunerile de proiect trebuie să ofere un rezumat ce constă din 5 cerințe obligatorii: scopul proiectului, cadrul strategic, beneficiarii, locația și sursele posibile de finanțare.

 

Proiectele elaborate în conformitate cu cerințele instrucțiunii vor fi plasate în Sistemul informational Registrul proiectelor de investiții capitale (SI RPIC), care este o platformă automatizată pentru stocarea și gestionarea informației privind proiectele de investiții capitale publice. Este important de menționat că sistemul poate fi accesat de pe stațiile de lucru sau dispozitivele.

 

Solicitantul va primi o notificare automată la e-mail generat de SI RPIC, fiind informat dacă proiectul său va fi eligibil sau neeligibil.

 

Instrucțiunea intră în vigoare la data publicării.

 

Totodată, în MO a fost publicat și Ordinul MF nr. 113 din 5 decembrie 2023 cu privire la abrogarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 185/2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale.

 

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

426 vizualizări

Data publicării:

14 Decembrie /2023 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

investiti capitale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon