Monitorul oficial

Citiţi în Monitorul Oficial din 1 decembrie curent

În Monitorul Oficial Nr. 421-427 (6344-6350) de mâine, 1 decembrie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale PARTEA I. Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 220, 27 octombrie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (nr. 221, 27 octombrie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Hotărîre privind Raportul anual 2016 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public (nr. 234, 16 noiembrie 2017) • Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Comisia Europeană privind Proiectul Energie și Biomasă (nr. 461-VIII, 27 noiembrie 2017) • Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului de Comerț Liber între Republica Moldova și Republica Populară Chineză (nr. 459-VIII, 27 noiembrie 2017. Curtea Constituţională a Republicii Moldova publică: • Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 38 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (menținerea efectelor produse de actele BNM) (Sesizarea nr.59a/2017) (nr. 29, 6 noiembrie 2017) • Hotărâre privind controlul constituționalității art. 369 alin. (2), (3) și (4) din Codul muncii, art. 21 alin. (2) și (3) din Codul transportului feroviar, Hotărârii Guvernului nr. 656 din 11 iunie 2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor ai căror salariați nu pot participa la grevă (limitarea dreptului la grevă pentru unele categorii de angajați) (Sesizarea nr. 62a/2017) (nr. 30, 7 noiembrie 2017) • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 29) alineatul (1) al articolului 103 din Codul fiscal și de la litera d) a punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite în art. 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art. 28 lit. q/2) din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 145 din 26 februarie 2014 (facilitățile fiscale) (nr. 60, 27 iunie 2017) Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică: • Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației” (nr. 43, 22 septembrie 2017) În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2018 (nr. 1006, 21 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018 (nr. 1007, 21 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (nr. 1008, 21 noiembrie 2017). • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1012, 22 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1013, 23 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 (nr. 1014, 23 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Cadrului naţional al calificărilor din Republica Moldova (nr. 1016, 23 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 (nr. 1017, 28 noiembrie 2017) În PARTEA III Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.01:2017 „Sistematizarea teritoriului și localităților. Terminologie” (nr. 300, 22 noiembrie 2017) • Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM E.04.01:2017 „Protecția contra acțiunilor mediului ambiant. Protecția termică a clădirilor” (nr. 301, 22 noiembrie 2017). • Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.12:2017 „Managementul proiectelor. Ghidul pentru managementul proiectelor în construcții” (nr. 302, 22 noiembrie 2017) • Ordin cu privire la aprobarea Catalogului standardelor naționale în domeniul construcțiilor (nr. 303, 22 noiembrie 2017). Ministerul finanţelor al Republicii Moldova publică: • Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit (nr. 140, 20 noiembrie 2017) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar publică: • Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 204/4, 17 noiembrie 2017) Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 421-427 (6344-6350) de mâine, 1 decembrie 2017 îl găsiți aici (ro,ru).

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Monitorul Oficial al RM

2553 vizualizări

Data publicării:

30 Noiembrie /2017 11:36

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon