03
08 2017
5407

Citiţi în Monitorul Oficial din 4 august 2017

În Monitorul Oficial Nr. 277–288 (6200–6211) de mâine, 4 august 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 101, 9 iunie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunităţii Statelor Independente privind Programul de cooperare a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în lupta cu infracțiunile săvîrșite cu utilizarea tehnologiilor informaționale pentru anii 2016–2020 (nr. 112, 22 iunie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 119, 23 iunie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital (nr. 128, 7 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Valkaneș” (nr. 139, 13 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 141, 13 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 145, 14 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 146, 14 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 148, 14 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 149, 14 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 164, 20 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea şi completarea Codului transporturilor rutiere (nr. 179, 21 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 180, 21 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Emiratele Arabe Unite privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 182, 21 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege privind importul unor bunuri materiale (nr. 183, 21 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 291/2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc (nr. 197, 21 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2016 (nr. 158, 20 iulie 2017) Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică: • Hotărâre asupra Raportului auditului de conformitate asociat auditului performanței privind gestiunea deșeurilor periculoase și de producție, impactul adițional (nr. 28, 22 iunie 2017) În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri, părți sociale deținute în unele societăţi comerciale și reorganizarea unei persoane juridice (nr. 587, 24 iulie 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 (nr. 588, 24 iulie 2017). • Hotărîre privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase (nr. 589, 24 iulie 2017). • Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 7 din Legea nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (nr. 590, 24 iulie 2017). • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate (nr. 591, 24 iulie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 610, 1 august 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (nr. 611, 1 august 2017) • Hotărîre pentru aprobarea Conceptului Programului de stat „Prima Casă” (nr. 612, 1 august 2017). • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete şi a produselor conexe (nr. 613, 1 august 2017) • Hotărîre cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate (nr. 615, 2 august 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie (nr. 616, 2 august 2017). • Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2017 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale (nr. 617, 2 august 2017). • Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 618, 2 august 2017) • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 623, 2 august 2017). • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 624, 2 august 2017). • Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor (nr. 625, 2 august 2017). • Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 626, 2 august 2017) În PARTEA III Ministerul finanţelor al Republicii Moldova publică: • Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 89, 14 iunie 2017). • Ordin cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului (nr. 107, 25 iulie 2017). • Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 108, 25 iulie 2017). • Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 109, 25 iulie 2017) Serviciul Vamal al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul Serviciului Vamal nr. 216-O din 23.06.2016 ”Cu privire la clasificarea lemnului plastifiat WPC” (nr. 276-O, 20 iulie 2017) Serviciului Fiscal de Stat publică: • Ordin cu privire la abrogarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (nr. 206, 7 iulie 2017). • Ordin privind modificarea și completarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare, aprobat prin Ordinul nr.611 din 24 iulie 2015 (nr. 228, 25 iulie 2017) Banca Naţională a Moldovei publică: • Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 193, 26 iulie 2017). • Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 194, 26 iulie 2017). Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 277–288 (6200–6211) de mâine, 4 august 2017, îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.