14
06 2018
2501

Citim în Monitorul Oficial din 15 iunie 2018

În Monitorul Oficial, de mâine, 15 iunie 2018, sunt publicate următoarele documente oficiale: În Partea I - Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice (nr. 736-VIII, 7 iunie 2018)
 • Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice (nr. 78, 3 mai 2018).
 • Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 735-VIII, 7 iunie 2018) 27
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 82, 11 mai 2018).
 • Hotărâre pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 91, 24 mai 2018).
Curtea Constituțională publică:
 • Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 233 alineatele (1), (2) și (3) din Codul contravențional (sancționarea conducerii în stare de ebrietate a vehiculelor pentru care nu este necesară deținerea permisului de conducere) (Sesizarea nr. 42g/2018) (nr. 11, 8 mai 2018).
 • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 40g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3183 alin. (2) din Codul de procedură civilă (emiterea ordonanței de protecție în baza declarației victimei) (nr. 35, 19 aprilie 2018)
 • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 167g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 260 alin. (1) lit. a) şi a articolului 262 lit. a) din Codul de procedură civilă (suspendarea procesului în cazul reorganizării părţii în proces) (nr. 28, 29 martie 2018).
Curtea de Conturi publică:
 • Hotărâre privind Raportul auditului programelor naționale în ocrotirea sănătății la 31.12.2017 (nr. 17, 3 mai 2018)
 • Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Turismului la 31 decembrie 2017 (nr. 21, 17 mai 2018
În Partea IIHotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 (nr. 509, 5 iunie 2018).
 • Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (nr. 544, 12 iunie 2018).
 • Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (nr. 550, 13 iunie 2018).
 • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive
În Partea III Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei: Ministerul Economiei și Infrastructurii publică
 • Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene publică
 • Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 117-T-04, 7 iunie 2018)
Biroul Național de Statistică publică
 • Indicii preţurilor de consum
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
 • Ordin cu privire la înregistrarea și revizuirea preţurilor de producător la medicamente
Comisia Națională a Pieței Financiare publică:
 • Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/1, 11 iunie 2018)
 • Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr.26/2, 11 iunie 2018)
 • Hotărâre cu privire la rezultatele controlului complex în cadrul AEÎ „COLUMNA MANTA” (nr. 26/3, 11 iunie 2018)
 • Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei ACEÎ „UNIUNEA CENTRALĂ” (nr. 26/4, 11 iunie 2018)
 • Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SA „ACORD GRUP” S.A. (nr. 26/6, 11 iunie 2018).
  Comisia Electorală Centrală publică
 • Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Franței în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1576, 4 mai 2018)
 • Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Letonia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1577, 4 mai 2018
 • Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei și înregistrarea interpreților în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1578, 4 mai 2018).
 • Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1579, 4 mai 2018).
 • Casa Națională de Asigurări Sociale publică
 • Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 77-A, 12 iunie 2018)
Serviciul de Stat publică:
 • Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.13 din 4 aprilie 2017 (nr. 310, 7 iunie 2018)
.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.