26
10 2017
4958

Ediţia Monitorului Oficial din 27 octombrie 2017

În Monitorul Oficial Nr. 371-382 (6294-6305) de mâine, 27 octombrie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I "Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova" • Lege pentru modifi carea și completarea unor acte legislative (nr. 185, 21 septembrie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei. • Lege pentru modifi carea anexei nr. 1 la Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 208, 6 octombrie 2017 şi Decretul privind promulgarea ei. • Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Republica Orientală Uruguay privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor ordinare (nr. 409-VIII, 24 octombrie 2017. • Decret privind aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (nr. 410-VIII, 24 octombrie 2017) Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică: • Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare la Autoritatea Națională de Integritate pe exercițiul bugetar 2016 (nr. 44, 22 septembrie 2017) În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre сu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 750 din 13 iunie 2016 (nr. 815, 17 octombrie 2017) • Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modifi carea și completarea unor acte legislative (nr. 839, 20 octombrie 2017) • Hotărîre cu privire la completarea Listei debitorilor de importanţă vitală pentru economie, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 29 mai 2013 (nr. 840, 20 octombrie 2017). • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile (nr. 841, 20 octombrie 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modifi carea și completarea unor acte legislative (nr. 843, 23 octombrie 2017) • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind completarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor din 18 mai 2001 (nr. 856, 25 octombrie 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1345 din 30 noiembrie 2007 (nr. 857, 25 octombrie 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 12 la Hotărîrea Guvernului nr. 544 din 4 mai 2016 (nr. 858, 25 octombrie 2017) În PARTEA III Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea numărului necesar de notari și actualizarea numărului de locuri de notar, precum și a Metodologiei de planifi care și actualizare a numărului de notari stagiari (nr. 813, 11 octombrie 2017). Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru publică: • Ordin privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la conținutul şi modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile (nr. 71, 4 august 2017) Serviciul Fiscal de Stat publică: • Ordin privind modifi carea Ordinului IFPS nr. 24 din 6 februarie 2006 (nr. 394, 23 octombrie 2017) Banca Naţională a Moldovei publică: • Hotărîre cu privire la modifi carea și completarea Regulamentului cu privire la licențierea băncilor nr.23/09-01 (nr. 267, 4 octombrie 2017 • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 (nr. 269, 6 octombrie 2017) Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 371-382 (6294-6305) de mâine, 27 octombrie 2017, îl găsiți aici (ro, ru ).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.