Monitorul oficial

În Monitorul Oficial de mâine, 13 ianuarie, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial de mâine, vineri, 13 ianuarie, Nr. 9–18 (5932–5941) vor fi publicate următoarele documente oficiale: În Partea I – Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 248, 3 noiembrie 2016) şi decretul cu privire la promulgarea ei.
 • Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 287, 16 decembrie 2016) şi decretul cu privire la promulgarea ei.
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr. 295, 22 decembrie 2016) şi decretul cu privire la promulgarea ei.
 • Lege pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr. 296, 22 decembrie 2016) şi decretul cu privire la promulgarea ei.
 • Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind infrastructura feroviară și parcul de material rulant ale Republicii Moldova (nr. 298, 22 decembrie 2016) şi decretul cu privire la promulgarea ei.
 • Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Apă Nord Moldova” (nr. 299, 22 decembrie 2016) şi decretul cu privire la promulgarea ei.
 • Lege pentru completarea anexei nr. 1 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 300, 22 decembrie 2016) şi decretul cu privire la promulgarea ei.
 • Lege pentru modificarea Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare (nr. 301, 22 decembrie 2016) şi decretul cu privire la promulgarea ei.
 • Lege pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (nr. 307, 22 decembrie 2016) şi decretul cu privire la promulgarea ei.
În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Нotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive pe anii 2017-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 1441, 30 decembrie 2016).
 • Нotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Înțelegerii dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind amendarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență, semnat la Varşovia la 14 mai 2014 (nr. 1449, 30 decembrie 2016).
În Partea III Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Finanţelor publică:
 • Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 142, 8 noiembrie 2016).
 • Ordin privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 160, 27 decembrie 2016).
 • Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă (nr. 2, 9 ianuarie 2017).
Serviciului Vamal al Republicii Moldova publică:
 • Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 476-O, 28 decembrie 2016).
 • Ordin cu privire la completarea anexei nr.5.1 la Ordinul nr.56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate” (nr. 477-O, 28 decembrie 2016).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 9–18 (5932–5941) din 13 ianuarie 2017 îl găsiți aici ro,ru.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Monitorul Oficial al RM

4215 vizualizări

Data publicării:

12 Ianuarie /2017 10:57

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon