Monitorul oficial

În Monitorul Oficial de mîine, 23 septembrie, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial de mîine, vineri, 23 septembrie, Nr. 315-328 (5748-5761) vor fi publicate următoarele documente oficiale: În Partea I – Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (nr. 2345-VII, 20 septembrie 2016) şi decret cu privire la promulgarea ei.
 • Lege cu privire la tineret (nr. 215, 29 iulie 2016) şi decret cu privire la promulgarea ei.
În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîre cu privire la gradele de risc pentru produsele nealimentare şi criteriile de atribuire a acestora (nr. 1054, 15 septembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă a persoanelor care necesită acordarea spaţiului locativ în cămine şi modul de folosire şi administrare a căminelor (nr. 1055, 15 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind enzimele alimentare (nr. 1056, 15 septembrie 2016).
 • Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind stingerea obligației vamale și/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripție a expirat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1000 din 28 decembrie 2012 (nr. 1057, 15 septembrie 2016).
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1058, 15 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 46 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 1060, 15 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratic mai eficientă şi mai responsabilă (nr. 1062, 16 septembrie 2016).
În Partea III Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova publică:
 • Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2015 (nr. 118, 1 septembrie 2016).
 • Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 119, 8 septembrie 2016).
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică publică:
 • Hotărîre privind tarifele la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. ”Termoelectrica” (nr. 232/2016, 16 septembrie 2016).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 315-328 (5748-5761) din 23 septembrie 2016 îl găsiți aici — ro,ru.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Monitorul Oficial al RM

1924 vizualizări

Data publicării:

22 Septembrie /2016 11:36

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Monitorul Oficial | documente oficiale | legi | hotarire | presedinte | Guvern | parlament | Moldova

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon