22
01 2013
1832

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind dezvoltarea şi întreţinerea depozitelor de date în cadrul administraţiilor fiscale, 03 - 04 decembrie 2012, Budapesta, Ungaria

Atelierul de lucru a fost dedicat funcţionarilor fiscali din ţările membre ale IOTA care sînt implicaţi activ în problemele cotidiene ce ţin de elaborarea şi utilizarea depozitelor de date.

Actualitatea evenimentului rezidă în faptul că, datele au devenit unul dintre principalele instrumente ale administraţiilor fiscale în combaterea evaziunilor şi fraudelor fiscale. Cu toate acestea, datele sunt de o valoare limitată dacă acestea nu pot fi convertite în informaţii, care pot fi apoi aplicate în analiza de risc corespunzătoare, conformitate şi programe de audit ale administraţiei fiscale.

Scopul atelierului a fost de a asigura delegaţiile cu posibilitatea de a face schimb de experienţă în alegerea designului depozitului de date, în utilizarea depozitelor de date şi prezentarea exemplelor de utilizare a acestora care contribuie la îmbunătăţirea proceselor de lucru şi creşterea veniturilor, de a demonstra modul în care depozitele de date pot oferi noi cunoştinţe de bază contribuabilului printr-o integrare sistematică şi prelucrare a datelor, precum şi de a examina modul în care managementul mai eficient a datelor pentru administraţii fiscale poate oferi modalităţi noi şi îmbunătăţite de lucru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.