22
01 2013
2147

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind abordări inovatoare de gestionare a proceselor de afaceri în cadrul administrațiilor fiscale, 14 -16 noiembrie 2012, Vienna, Austria

La atelier au participat reprezentanţi din ţările membre ale IOTA care desfășoară activitate în domeniul dezvoltării sau implementării inițiativelor referitoare la gestionarea proceselor de afaceri.

Actualiatea temei ţine de confruntarea multor ţări cu probleme economice care necesită reducerea dimensiunilor administraţiilor fiscale. În încercarea de a îndeplini aceste obiective, procesele de afaceri sunt cîteva dintre primele domenii care pot face față revizuirilor. În acest sens, conţinutul schemelor individuale de reproiectare cardinală a proceselor de afaceri (Business Process Reengineering (BPR)) pot varia, aşa precum pot fi folosite și abordări diferite, dar tendința cheie este de a eficientiza procesele, reduce cantitatea de deșeuri în conformitate cu Lean Management (sistem de management pentru îmbunătăţirea performanţelor proceselor de afaceri), de a crește utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi de a implica părțile interesate în modelarea serviciilor. Mai multe instrumente informatice pentru managementul proceselor de afaceri au fost introduse în timpul atelierului de lucru.

Astfel, obiectivul acestui atelier a fost de a aduna idei, istorii de succes alternative de soluții și cele mai bune practici despre cum reţelele naţionale de experţi au fost folosite pentru a asigura funcționarea unei administrații fiscale cît se poate de eficientă, precum şi modul în care un model de management poate fi dezvoltat și care va fi util pentru multe administrații fiscale care sunt în căutarea reorganizării funcțiilor lor.

Evenimentul s-a focusat pe explorarea diferitor abordări faţă de gestionarea proceselor primare în cadrul administraţiei fiscale, care au fost adoptate de ţările membre ale IOTA, cu scopul de a realiza misiunea, obiectivele strategice şi sarcinile lor.

Multe administrații fiscale au trecut de la tradiţionalul management de sus în jos (comunicarea verticală descendentă) la managementul procesului și echipei. Unul dintre instrumentele folosite sunt rețele strategice în care o rețea națională de experți cooperează în cadrul și între funcțiile/unitățile organizatorice ale unei administrații fiscale. Rețelele sunt o sursă rodnică de colectare și schimb de experiență în cadrul unei administrații fiscale, precum și o parte importantă a dezvoltării diferitelor procese, cum ar fi auditarea. Sarcina constă în aceea cum cel mai bine de făcut ca reţelele să devină sistematice, eficiente şi pe cît de posibil şi o parte integrantă a sistemului de management în ansamblul său. În plus, segmentarea este un factor foarte enorm de performanţă, dar nivelul de sofisticare si de detaliu al segmentării variază considerabil în funcție de alegerea de organizare a ţărilor. Executanții de top efectuează cercetări ample cu privire la natura și răspîndirea nerespectării, precum și perfecţionează în mod regulat segmentarea lor pe baza acestor rezultate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.